fbpx

Regeringen inrättar nationellt donationsfrämjande centrum

Regeringen avser besluta att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nytt nationellt donationsfrämjande centrum. Centrumet ska utgöra en ny funktion inom myndigheten. Centrumet inrättas i syfte att samla och stärka Sveriges arbete med organdonation och få upp antalet organdonationer.

– Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt. Därför gör vi nu om hur Sverige jobbar med organdonationer, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Jag kommer även att under våren tillsätta en ny utredning om organdonation för att kunna ändra lagstiftning för att underlätta fler donationer, säger socialminister Annika Strandhäll

Sverige har trots en hög donationsvilja inte ett antal donationer som motsvarar behovet av organ för transplantation. Varje år avlider människor i Sverige i väntan på att få ett organ. Det är inte en tillfredsställande situation. Visserligen har antalet donationer ökat under flera år, men det är inte tillräckligt.

Den tidigare utredningen och remissinstanserna var tydliga med att det idag finns en otydlighet om ansvaret i donationsfrågor på nationell nivå med hänsyn till nuvarande ordning med ett råd för donationsfrågor inom Socialstyrelsen. Regeringen håller med och vill därför avskaffa det nationella rådet för organ- och vävnadsdonation från och med den 1 mars 2018 och istället införa det nya donationscentrumet.

Socialstyrelsen får nu ansvar för nationell samordning och spridning av kunskap avseende frågor om donation och transplantation av organ och vävnader. Myndigheten ska ansvara för kunskapsstödjande insatser inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården, ansvara för att allmänheten får kontinuerlig information i donationsfrågor samt verka för ändamålsenliga möjligheter för den enskilda individen att göra sin inställning till att exempelvis donera sina organ känd. Syftet med centrumet är att samla och stärka donationsfrågorna under ett paraply som blir tydligt i förhållande till såväl allmänhet som hälso- och sjukvården.

Regeringen har samlat Sveriges främsta experter på organdonationsfrågor för att se hur regeringen bäst driver frågorna vidare. Socialministern har för avsikt att tillsätta en ny utredning för att göra lagändringar på området organdonation, detta då den tidigare utredningen inte uppfyllt de krav som krävs vad gäller analys i relation till grundlagen. Den nya utredningen ska föreslå de lagändringar som behövs, inte minst i frågan om samtycke till organdonation och samtyckesutredning till medicinska insatser i syfte att möjliggöra organdonation. Andra frågor gäller att underlätta för individen att berätta sin egen inställning till organdonation.

Socialstyrelsen ska i sitt nya uppdrag samråda med myndigheter, landsting och regioner. Dessutom ska erfarenheter från organisationer som arbetar med donationsfrämjande arbete i det civila samhället tas tillvara.

Socialstyrelsen ska även redovisa en plan för myndighetens donationsfrämjande arbete. Den delen av uppdraget ska redovisas i en delredovisning som ska lämnas till Socialdepartementet den 15 juni 2018. En slutredovisning med vilka åtgärder som gjorts och resultat som uppnåtts ska lämnas den 31 december 2019.

Socialstyrelsen får använda 7 miljoner kronor för detta uppdrag under 2018.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.