fbpx

Frågor och svar

Man, 26-35 år

Hej Bengt-Åke! Jag undrar hur man kan veta att en person är död när den ligger i respirator och hjärtat fortfarande slår? // Anders

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

6 oktober, 2014

Hej Anders! Personer som råkar ut för svåra hjärnskador (blödningar eller olycksfall t.ex.) vårdas på en intensivvårdsavdelning i respirator. Som reaktion på skadan svullnar hjärnan och allt görs för att minska svullnaden. Lyckas inte detta kan svullnaden bli så kraftig att hjärnans blodkärl trycks ihop och blodcirkulationen genom hjärnan upphör. När blodcirkulationen genom hjärnan upphör visar det sig ofta som en kraftig blodtrycksstegring och långsam puls. Denna händelse benämns inklämning och varar endast några minuter. Efteråt blir blodtrycket och pulsen låga pga. att hjärnan slutat fungera då personen har avlidit. Hade personen inte legat i respirator innan inklämningen hade den slutat andas i samband med inklämningen. Efter inklämningen skall det fastställas att hjärnan slutat fungera och att personen är död. Detta görs med två kliniska neurologiska undersökningar med minst två timmars mellanrum och det förekommer att närstående ges möjlighet att närvara vid dessa undersökningar. I vissa fall kan inte de kliniska undersökningarna göras på det sätt som är föreskrivet och då utförs en röntgen av hjärnans blodkärl för att visa att det inte finns någon cirkulation genom hjärnan. Dödsfallet konstateras efter avslutade undersökningar men dödstillfället var några timmar tidigare i samband med inklämningen. De undersökningar som skall göras finns reglerade i föreskrifter och korrekt utförda innebär det ett säkert sätt att fastställa ett dödsfall. Personer som konstateras avlidna på detta sätt kan bli organ- och vävnadsdonatorer. Hoppas det gav dig svar på din fråga. Mvh Bengt-Åke

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig