MOD har den stora äran att få samarbeta med flera fantastiska företag, organisationer och personer.

 

Här kan du läsa mer om våra företagsvänner.

 
 
 


 
Postkodlotteriet
 

Postkodlotteriet

PostkodLotteriet vill bidra till en bättre värld. Det görs genom att årligen dela ut hela överskottet från lottförsäljningen till ideella organisationer. 2014 delade PostkodLotteriet ut 1,1 miljarder kronor till sina förmånstagare. Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet delat ut över 4,9 miljarder kronor till ideell verksamhet. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är PostkodLotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål.PostkodLotteriet stödjer MOD sedan 2012 och är den enskilt största bidragsgivaren till vårt arbete för mer organdonation i Sverige.

Det känns oerhört angeläget att bidra till att öka kännedomen om organdonation, så att så många som möjligt får den hjälp de behöver i en livsavgörande situation.– Josefin Carlring, General manager PostkodStiftelsen

Filmen som PostkodLotteriet tagit fram och som visades på PostkodMiljonären

 

Köp en lott och stöd MOD’s arbete för mer organdonation i Sverige:

Vill du bli en vinnare?

 


 
Stiftelsen för njursjuka
 

Stiftelsen för njursjuka

Stiftelsen för Njursjuka bildades 2008 av några vänner till Paul Frankenius och ger ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka samt stödjer vetenskaplig forskning med syfte att främja åtgärder för att öka antalet donatorer i Sverige.Stiftelsen har stöttat MOD sedan 2012 och är en av våra största bidragsgivare. Pauls personliga engagemang och kunskap om frågan har varit en inspiration för MOD och hela styrelsen har varit ett stort stöd i vårt arbete.

MOD arbetar för frågor som knyter an till stiftelsen och dess ändamål. Den ungdomliga energi och entusiasm som MOD visar i arbetet för att öka donationsviljan är inspirerande också för stiftelsen.

Paul Frankenius har fått en njure av kollegan och vännen Leif Almberg och de är idag en del av styrelsen för Stiftelsen för Njursjuka.

 

Ansök om stöd från Njurstiftelsen:

 

Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka:

Stiftelsen ger bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under sådana knappa ekonomiska förhållanden att det ekonomiska avbräck som sjukdomen förorsakar gör att de inte har möjlighet att eller med stora svårigheter kan försörja sig.

Ansökan om ekonomiskt stöd till behövande personer

 

Patientnära forskning

Stiftelsen för Njursjuka delar även ut stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Ansökan om ekonomiskt stöd till patientnära forskning

 
 
 


 
Jacob Wallenberg
 

Jacob Wallenbergs Stiftelse

Läs mer om Jacob Wallenbergs Stiftelse genom att klicka här

 
 
 


 
Stena
 

eGain

eGain bidrar varje timma, 365 dagar om året till en minskad energianvändning i flerbostadshus i Sverige och flera andra länder i Europa. Med hjälp av smarta molnbaserade tjänster, kraftfulla beräkningar och exakt väderdata optimeras energianvändningen i fastigheter som idag står för ca 40 % av den totala mängden utsläppt koldioxid i Europa. Idag levereras eGains tjänster till 15 miljoner kvadratmeter bostadsyta i 11 länder runt om i Europa och årligen sparar eGain ca 22 000 ton koldioxid i minskade utsläpp, genom en smartare energianvändning i våra kunders fastigheter.

eGain vill göra gott där vi kan och ge energi till de som behöver. Vi och våra ägare Summa Equity stödjer därför MOD:s verksamhet i syfte att åstadkomma ytterligare förbättringar i transplantationssjukvården och minska väntetiden för de patienter som så tydligt behöver nya organ.

 
 


 
AddLife
 

AddLife

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Som ett led i detta stödjer AddLife MOD. AddLife är ett börsnoterat bolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden.

 
 
 


 
Xvivio Perfusion
 

Xvivo Perfusion

XVIVO Perfusion är ett ledande företag inom organtransplantation. Sedan 10 år erbjuder vi högkvalitativa, kliniskt optimerade transplantationslösningar. Vår vision och drivkraft är att driva forskningen framåt så att fler patienter kan få hjälp med organtransplantation. I linje med vår vision ligger att driva en positiv debatt om organdonation så fler organ blir tillgängliga för dagens och framtidens patienter.

Ett långsiktigt samarbete med MOD är en självklarhet för XVIVO Perfusion. Tillsammans kan vi påverka situationen i Sverige så att vi får bättre och effektivare metoder för organtansplation. Att sprida information och kompetens kring ämnet organdonation är oerhört viktigt för att öka tillgången på organ och att kunna rädda fler liv.

 
 
 


 
Rotary
 

 

Rotary

Rotary’s grundidé är att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skall delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. MOD har fått stöd ifrån olika Rotary föreningar runtom i landet.

 
  
W6
 

 

Ordensällskapet W6

Ordenssällskapet tillkom under en tid av stora samhällsförändringar, inom näringslivet hade skråväsendet upphävts. I början återfanns de flesta medlemmar bland köpmän och hantverkare – i dag finns ett brett spektrum av yrkeskategorier representerade.

 
 


 
Lions
 

Lions

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,35 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. MOD har fått stöd ifrån fyra olika Lions klubbar i norrland. Initiativet togs av Paul Olsson som bjöd in MOD till deras regionala träffa under 2014.

 
 


 

Stadsbudkåren Göteborg

Stadsbudskåren i Göteborg ställer upp i alla sammanhang där ett uppdrag samtidigt kan innebära ett bidrag till något av våra behjärtansvärda ändamål. MOD har fått ett stipendium under 2013 för vårt arbete och medverkade vid deras årliga medlemsträff.