fbpx

Undersökning för transplanterade och Covid-19

Undersökning transplanterade och Covid-19 

Undersökningen genomfördes 20/4-2020-7/4-2020

MOD har utfört en undersökning för att ta reda på hur du som transplanterad eller anhörig har påverkats av Covid-19. Vi ville även få reda på hur du som transplanterad eller anhörig upplever att informationen har fungerat kring den rådande pandemin. Vår ambition är att förmedla svaren på undersökningen till sjukvården, patientföreningar och politiker. Totalt svarade 584 personer på undersökningen.

 

Fråga 1. Vad är din koppling till transplantationsfrågan?

Jag är transplanterad

Fråga 2. Har du haft bekräftad Covid-19

 

78% (6)

Ja, jag har eller har haft bekräftat Covid-19: 1%

Jag tror jag haft Covid-19 men inte fått det bekräftat: 8%

Jag har haft vaga symptom men misstänker inte Covid-19: 22%

Nej, jag har inte haft några symptom: 68%

 

Fråga 3. Är du orolig över att få Covid-19 eller att en anhörig ska få viruset?

 

78% (7)

 

Fråga 4. Vad är du mest orolig över? Rangordna alternativen nedan från 1 till 6.

 

Skärmavbild 2020-05-06 kl. 11.31.45

 

Fråga 5. Hur har ditt vardagliga liv påverkats av den rådande pandemin?

78% (1)

Det har inte påverkats nämnvärt: 5%

Jag försöker hålla mer avstånd men går fortfarande och handlar och går till apoteket: 43%

Jag undviker all onödig social kontakt och har anhöriga som handlar åt mig: 32%

Jag är i karantän ( undviker all social kontakt): 20%

 

Fråga 6. Hur har din arbetssituation påverkats av den rådande pandemin?

 

78% (10)

Min arbetssituation har inte påverkats: 25%

Jag har möjlighet att jobba hemifrån sedan Folkhälsomyndigheten gav den rekommendationen: 24%

Jag önskar jag kunde jobba hemifrån och inväntar därför att jag har rätt till Smittskyddspeng (när det beslutet tas): 16%

Jag har sjukskrivit mig: 8%

Jag har blivit permitterad/varslad: 4%

Jag har tagit ut semester 1%

 

Fråga 7. Hur tycker du att kontakten med sjukvården varit sedan pandemins start?

78% (4)

Den har varit som vanligt: 48%

En del av min vård har ersatts av digitala vårdmöten och det har fungerat bra: 31%

Annat: 18%

Det har varit svårt att få tag på min behandlande läkare: 9%

Det har varit svårt att få tag på 1177: 7%

En del av min vård har ersatts av digitala vårdmöten och det har INTE fungerat bra: 2%

Fråga 8.Hur tycker du att informationen gällande Covid-19 har varit för dig och dina anhöriga?

78% (5)
Fråga 9. Vilka kanaler har du använt för att söka information? (Välj ett eller fler svar nedan).

78% (8)

Nyheter och media 83%

Folkhälsomyndighetens hemsida/ presskonferenser: 80%

MODS hemsida/sociala medier: 66%

Sociala medier: 39%

Specifika grupper på sociala medier ( ex. Njurpaj och Viking): 23%
Jag har fått information från min vårdmottagning: 16%

Min patientförening (ex. Njurförbundet, RfCF: 15%

Annat: 5%

 

Fråga 10. Vilka frågor är högst prioriterade för dig att få svar på just nu?

78%

Nedan är ett urval av era mest ställda frågor:

När får transplanterade Smittskyddspeng?
Hur sjuk blir man om man får Covid-19 som transplanterad?
Ska anhöriga till transplanterade stanna hemma från jobb/skola?
När har transplanterade möjlighet att testa för antikroppar?

 

Stort tack till alla som medverkat i vår undersökning!