Frågor och svar

Kvinna, under 18

Vad är den vanligaste anledningen till att människor väljer att donera sina organ?
Vilka organ/vävnader kan man donera fast man fortfarande lever?
Kan man donera när man lever till någon man inte känner?

Svar

Anna Lena Fjellström

Levande donation

15 april, 2017

Den vanligaste anledningen är att man på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med organdonation och blivit berörd. Någon skolkompis, kollega, eller sett ett TV program eller läst en artikel. Organen man kan donera är en njure och en del av sin lever. Blod, plasma är inte organ, men vanligaste donationen. Forskning pågår om andra organ men just idag ser det ut så här.
I Sverige är det vanligast att man donerar till en anhörig, men visst kan man donera till en okänd. Man kontaktar närmaste njurmottagning/ levermottagning och berättar vad man vill. Att vara levande donator innebär inga eg personliga risker därför genomgår man mycket genomgående undersökningar så inga dolda sjukdomar finns. Vidare utesluter man risker för hot, olagliga krav betalning för donerade organ. I Sverige träffar man därför inte den person som fått ens organ.

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig