fbpx

Frågor och svar

Man, 50+ år

Organdonation Transplantation

Vad kan jag som dubbeltransplanterad (njure / pancreas) donera vid mitt frånfälle. Är det möjligt öht för mig att donera?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

9 oktober, 2014

Hej! Om det blir aktuellt med en donation så görs i varje enskilt fall en bedömning om organ är lämpliga att transplantera. Det förekommer att personer som transplanterats blir donatorer. Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig