fbpx

Frågor och svar

Man, 36-50 år

Vad sker om jag inte meddelat att jag vill donera?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

10 oktober, 2014

När en person avlidit och donation är möjlig görs alltid en kontroll i donationsregistret. Det undersöks också om det finns något ifyllt donationskort och det förs alltid ett samtal med närstående. Närstående behöver inte vara släktingar utan kan vara en nära vän. När inställningen till donation utreds kan det inträffa att olika uppgifter finns om inställningen. Skulle det vara så är det den senast avgivna inställningen som gäller. Finns däremot inget ställningstagande tillfrågas de närstående om de kan tolka vad den avlidne hade för inställning och då får den tolkade inställningen gälla för den avlidne. Finns inget ställningstagande och de närstående inte kan tolka en inställning är det tillåtet att ta tillvara organ och vävnader men de närstående har i denna situation och endast i denna situation rätt att motsätta sig en donation (vetorätt).

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig