Vad vi gör

Vi nöjer oss inte med att hjälpa patienter utifrån de förutsättningar som finns idag. Vi vill i grunden förändra förutsättningarna för hur det är att vänta på organ.

I praktiken innebär det att vi ägnar största del av vårt fokus på att skapa förändring och således definierar vi oss inte som en klassisk patientförening. MOD är en rörelse som bara blir större och större. Vi drivs genom socialt entreprenörskap och självfinansiering och har hittills inte fått några statliga bidrag.

Vårt största fokus ligger på att förändra det systemfel som finns idag när det kommer till organdonation. Vi har för vana att sträcka ut en hand till professionen, politiker och makthavare istället för att klaga och peka finger. Vi tror starkt på att vi når störst förändring genom samarbeten. Vi har föreläst för över 10 000 skolungdomar och 10 000 inom sjukvården och arrangerat en mängd evenemang om organdonation.

Platshållare för text (3)

 

Vill du läsa om vår historia och ett urval av vad vi gjort fram till nu? Klicka här!