fbpx

Frågor och svar

Kvinna, 36-50 år

Lever

Varför finns det så lite stöd att få för leversjuka? Och varför talas det så lite om lever transplantationer? Njurar och hjärta är det man hör om och där finns föreningar och stöd. Även Lunga är mer ”på tapeten”. Även som leversjuk behövs stöd. Många sjukhus har inte ens hepatologer. De träffat man först när man blivit så sjuk att transplantation är nödvändigt. Kanske något att fundera över?
Vad kan man för övrigt få veta om sin donator?
Varför ställer kordinatorm frågan om man vill komma till transplantation när ett matchande organ finns?

Svar

Øystein Jynge

Transplantationskoordinator

27 oktober, 2014

Hej, och tack för dina frågor! Först av allt vill jag säga att information och stöd till alla som lider av svåra sjukdomar, såväl akuta som kroniska, har stor nytta av patientorganisationer som komplement till det stöd och information som sjukvården ger. Patientorganisationerna gör här ett jättearbete! När det gäller patientorganisationer för leversjukdomar så finns bla Riksförbundet för leversjuka, föreningen mot Skelleftesjukan (FAMY) med flera. En översikt över patientföreningar som finns, gå via denna länk: http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Levercentrum/Diagnosgrupper1/Patientforeningar/ Alla föreningar är som alltid beroende av engagemang från medlemmarna, och det finns säkert alltid ett behov mer engagemang! När det gäller tillgång till hepatologer så är det en speciallitet som finns på de flesta större sjukhus, men inte alla. Det kan ibland finnas ett värde att samla kompetens till några center, men annars finns oftast mag-tarm- medicinare på flera sjukhus. När det gäller utredning inför eventuell transplantation är detta en speciallitet inom specialiteten, och den sista utredningen gör ibland på transplantations sjukhusen. Dock kan det finnas lokala skillnader, även inom de olika organen. Det är viktigt att förtydliga att transplantation är ett behandlingserbjudande. Min erfarenhet är dock inte att vi som koordinatorer i "skarpt läge" frågar om patienten vill komma in för transplantation. Vi frågar gärna om patienten är frisk (t ex förkylning etc), men det är alltid läkaren som bedömer om det finns kontraindikationer mot transplantationen eller inte. Patienten kan också helt intill operationen ångra sig. Det är viktigt att patienten är 100% motiverad för att gå igenom en transplantation. Det är dock sällsynt att någon ångrar sig. Du kan som mottagare få ungefär den samma information om donatorn som närstående kan få om mottagarna, nämligen cirka ålder och kön. Även detta är frivilligt, somliga önskar information, somliga inte. Hoppas detta gav dig lite svar, mvh Öystein

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig