Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Vilka etiska dilemmat ställs man inför vid en organdonation om inte alla dokument är ifyllda?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

17 mars, 2017

Hej och tack för din fråga.

För att en donation skall kunna utföras måste alla papper vara ifyllda och detta kontrolleras noga av transplantationskoordinatorerna innan donationsingreppet påbörjas.

Saknas det uppgifter så tas dessa fram innan ingreppet påbörjas. Det innebär att alla uppgifter som skall vara ifyllda i dokumenten alltid är ifyllda vid ingreppets början.

Om det saknas t.ex svar på vissa prover innan ingreppet startas och dessa inte går att få fram akut kan den ansvariga kirurgen i sällsynta fall besluta att göra ingreppet ändå om det är en mottagare som inte kan vänta längre på en donation och risken ändå bedöms liten.

Med vänlig hälsning,

Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig