Frågor och svar

Kvinna, 18-25 år

Organdonation

Vilka regler finns för organdonationer?
Hur man kan bära sig åt om man vill donera sina organ

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

26 maj, 2015

Hej! Tack för din fråga. Det är din vilja som gäller. Denna kan du meddela i Donationsregistret, på ett donationskort eller meddela muntligt till dina närstående. Oavsett vilket sätt du använder så är alla tre likvärdiga. Det är också det senaste meddelandet som gäller om man ändrar sig. Finns inte något ställningstagande tillkännagivet får de närstående tolka den avlidnes inställning och går inte detta har lagstiftarna tolkat att den avlidne troligen velat donera och sjukvården får då ta hand om organ och vävnader om de närstående inte motsätter sig det. Så för att dina närstående inte skall behöva fundera om din inställning till donation om det skulle bli aktuellt efter din död tala om för dem eller gör det skriftligt. Mvh Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig