Frågor och svar

Kvinna, 26-35 år

Vilka regler finns för organdonationer?

Svar

Bengt-Åke Henriksson

F.d. Donationsansvarig läkare

6 september, 2015

Hej och tack för din fråga!

Du har inte angett i frågan vad du syftar på men jag kan tänka mig att du avser vilka regler som gäller för att ta tillvara organ för transplantation eller annat medicinskt ändamål (forskning t.ex.).

Det är alltid den vilja som den avlidne meddelat under sin livstid som gäller. Denna vilja kan meddelas via donationsregister, donationskort eller muntligt till någon närstående. Närstående behöver inte vara en släkting utan kan vara en annan person som stått den avlidne nära.

Om det inte finns något känt ställningstagande för donation så ombeds de närstående tolka vad den avlidne haft för inställning till donation om de kan detta. Tolkningen kan grundas på livsstil och inställning till att vilja hjälpa andra personer t.ex.

Kan de närstående inte tolka den avlidnes ställningstagande ger lagstiftningen sjukvården rätt att ta tillvara organ om de närstående inte motsätter sig detta. Det är endast i dessa fall som de närstående kan motsätta sig en donation.

Hoppas detta var det du undrade annars är du välkommen med en ny fråga.

Mvh
Bengt-Åke Henriksson

Vissa av svaren på Merorgandonation.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt forskning och vård inom donation och transplantation, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med sjukvårdspersonal vad som gäller i ditt fall. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter. Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ställ din egen fråga till mig