Vilka vi är

 

MOD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi är en rörelse och ett community med ett personligt och modernt angreppssätt av en livsviktig samhällsfråga. H.K.H. Prins Daniel är sedan 2014 vår beskyddare.

Vårt mål är att ingen ska dö i väntan på organ. Vi har under de senaste åtta åren blivit den ledande rörelsen och den självklara rösten för alla på väntelistan. Vårt fokus är att förbättra hur vi jobbar med organdonation i Sverige och dubblera antalet donatorer. Sedan vi startade har vi jobbat långsiktigt och storskaligt med systemförändringar på nationell, regional och lokal nivå i många projekt.Manifest regelverket

 

MOD-teamet

Vi är ett litet men mycket passionerat gäng som arbetar i MOD där samtliga har en personlig koppling till organdonation och transplantation. Under 2012 lade Peter Carstedt och Martha Ehlin grunden för den verksamhet MOD är idag och vi jobbar sedan dess för att alla som behöver en transplantation ska få det i tid. Ingen ska behöva dö i väntan på ett organ i Sverige. Vill du läsa mer om teamet, klicka här!

 

Styrelse

MOD är fortfarande en relativt ung organisation och därför har vi tagit hjälp av erfarna och kunniga personer som är vana vid att utveckla och leda företag och organisationer. De har alla en personlig koppling till organdonation och har hjälpt till med allt från finansiering och strategi, till uppmuntrande ord på vägen. I styrelsen har vi även personer med en lång erfarenhet av att arbeta med organdonation. Läs gärna mer om styrelsen här!

 

Våra vänner

MOD är ett stort nätverk av personer som stöttat oss och hjälpt till att utveckla vår verksamhet. Utan dessa hade MOD inte varit där vi är idag och vi är mycket tacksamma för all hjälp vi fått. Vi insåg tidigt att vi ville be experter om hjälp för att verkligen förstå helheten av vad organdonation handlar om. En del av MODs framgång ligger i att vi samarbetat med experter inom varje område för att kunna skapa störst förändring. Under åren har vi skapat flera advisory boards som vi både samarbetar med och har möjlighet att be om råd. Vill du veta mer om våra råd, klicka här!

 

Till minne av Martha Ehlin

2016 förlorade vi en av våra grundare, Martha. Martha har haft enorm betydelse för MOD och för frågan om organdonation, både i hennes vision och hennes sätt att vara. Läs mer om Martha och allt hon gjort för frågan här!

arets


Läs våra stadgar genom att klicka här!

Läs MODs årsredovisning genom att klicka här!