X2 Donatorer

 

Det pågår ett flertal initiativ för att ge fler möjlighet att donera organ i Sverige som är värda att lyfta. På denna sida har vi samlat några av de projekt och initiativ som vi vill sprida mer kunskap om. Genom att implementera dessa initiativ skulle vi kunna dubblera antalet donatorer i Sverige!

 

Donationsutredningen

2013 inleddes en utredning av Anders Milton, något som tidigare socialminister Annika Strandhäll valde att inte gå vidare med. Sten Heckscher fick i uppdrag i januari 2018 att se över vilka medicinska insatser som får ges för att möjliggöra organdonation. Hans betänkande presenterades den tredje juni 2019. Läs mer här för att sätta dig in i utredningen mer.

DCD-projektet

Detta projekt har som mål och syfte att vidga kriterierna för vilka som får möjlighet att donera organ. Genom att införa DCD skulle antalet donatorer kunna öka med 20-40%. Läs mer genom att klicka här!

Njurbytesprogrammet

Genom att identifiera villiga donatorer som inte matchar med sina närstående de vill donera till har njurbytesprogrammet som mål att matcha donatorer med mottagare och skapa kedjor. På detta sätt kommer fler få möjlighet att donera, och fler som väntar på njurar kommer bli transplanterade med levande givare. Klicka här för att läsa mer!

 

x2 - dubblera