Enkät vaccinering mars 2021

Undersökning riskgrupp (transplanterad, på väntelistan, i dialys eller närstående) och vaccineringen mot covid-19. 

Undersökningen genomfördes 23/3-2021-29/3-2021

MOD genomförde under mars 2021 en undersökning om hur vaccineringen av transplanterade, patienter i dialys, på väntelistan eller närstående har sett ut under första tiden när FAS 2 av vaccinationsstrategin inleddes.

Vår ambition är att förmedla svaren på undersökningen till sjukvården, patientföreningar och politiker. Samtliga svar är anonyma.

Totalt svarade 488 personer på enkäten och 77% av alla svarande är transplanterade. En majoritet av alla svarande är vaccinerade med dos 1 i vecka 8-14. De personer som inte är vaccinerade uppger att de väntar på att få tid för vaccinering, ytterst få vill avvaktar med vaccinering (enbart 2 svarande som vill avvakta), vilket indikerar stort intresse för att vaccineras sig och att få är skeptiska till vaccin. De flesta som är vaccinerade har fått Pfizers vaccin (strax över 60%), övriga har fått Modernas eller AstraZenecas vaccin. Av de 63 personer som uppgett de fått 2 doser av vaccin är samtliga utom 5 personer vaccinerade med Pfizer.

Nedan kan du ta del av resultatet.