MODs nätverk

Sedan starten 2012 har MOD byggt upp ett stort nätverk inom flera området, allt för att få bästa förutsättningarna för att förbättra och förändra frågan om organdonation i Sverige. MODs nätverk omfattas av politiker, sakkunninga inom flera olika området, professionen och andra experter.

Stort tack till alla er som genom åren hjälp och fortsätter att hjälpa MOD att vara den självklara rösten för organdonation i Sverige.