Integritetspolicy

Här kan du läsa om vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvar
Mer Organdonation, (Org.nr 802465-1591), nedan kallad “MOD” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och andra tjänster knutna därtill. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.

Ny lag, GDPR
Hanteringen av personuppgifter ska bygga på laglighet, korrekthet och öppenhet. Detta kan sägas vara de grundläggande principerna för all personuppgiftshantering. Hanteringen ska vid tidpunkten för insamlandet alltid ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, hanteringen får inte i ett senare skede frångå dessa.

MOD ska genom denna policy tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vad är en personuppgift?
Definitionen av en personuppgift är information om en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett namn och ett identifikationsnummer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Detta är en bred definition och exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress, individuella lösenord, kontonummer, kreditkortsnummer, anställningsnummer, medlemsnummer, röstinspelning, fotografier mm.

MOD säljer inte ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall administreras utskick av personuppgiftsbiträden och då ställer vi krav på dessa leverantörer att inte lämna ut personuppgifterna till obehörig tredje part.

Säkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Rättslig grund

Samtycke
Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till MOD, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Avtal
Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och MOD. Det rör t.ex. beställning av varor eller vissa tjänster. Det ingår då i avtalet att MOD hanterar dina personuppgifter för att MOD ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt att begära information, rätt till rättelse
Vill du veta om MOD behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per kalenderår. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos MOD och att få uppgifter rättade. Om du är missnöjd med hur MOD behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till gdpr@merorgandonation.se