Det här gör MOD med din gåva

Din gåva går till att bevaka allt som rör organdonation i Sverige, se till att berörda myndigheter, politiker, sjukvård och beslutsfattare har rätt information och är väl informerade om frågan.

MOD arbetar för alla som står på väntelistan för ett nytt organ idag och i morgon. Varje dag arbetar MOD för att förändra och förbättra förutsättningarna för organdonation i Sverige, för att ingen ska behöva dö i väntan på ett nytt organ.

Din gåva gör att MOD kan arbeta för att frågan om organdonation ständigt ska vara aktuell för politiker, sjukvården och allmänheten. MOD arbetar med förändrings- och förbättringsarbete inom sjukvården och med påverkansarbete mot politiker. Vi har Sveriges största nätverk av expertkunskap inom organdonation och transplantation.

 

  • Din gåva ger MOD möjlighet att fortsätta bevaka allt som rör organdonation i Sverige. Se till att berörda myndigheter, politiker, sjukvård och beslutsfattare har rätt information och är välinformerade om frågan.
  • MOD ger röst till alla som står på väntelistan idag och till alla som i framtiden kommer att stå på listan.
  • Vi ger också röst åt alla transplanterade i Sverige.