Organdonation i Sverige

Sedan 1964 har Sverige arbetat med organdonation och transplantationer från både avlidna och levande donatorer. De senaste 15 åren har antalet organdonatorer från avlidna donatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 till 250 per år och antalet organdonatorer fortsätter att öka något för varje år. Som mest har Sverige haft 258 organdonatorer (2023) från avlidna donatorer. Varje år genomförs omkring 750-800 organtransplantationer och 1 000 vävnadstransplantationer i Sverige. Dessa organtransplantationer genomförs tack vare att en annan person sagt ja till organdonation efter döden, eller i vissa fall velat ge som levande organdonator. En person som står på väntelistan för nytt organ kan behöva ett eller flera nya organ för att överleva. I dag dör tyvärr ca en person i veckan från väntelistan, bland annat pågrund av att organbristen i Sverige är så stor.