Organdonation i Sverige

Sedan 1964 har Sverige arbetat med organdonation och transplantationer från både avlidna och levande donatorer. De senaste 15 åren har antalet organdonatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 till 190 per år och antalet organdonatorer fortsätter att öka något för varje år. Varje år genomförs omkring 800 organtransplantationer och 1 000 vävnadstransplantationer i Sverige. Dessa organtransplantationer genomförs tack vare att en annan person sagt ja till organdonation efter döden, eller i vissa fall velat ge som levande organdonator. En person som står på väntelistan för nytt organ kan behöva ett eller flera nya organ för att överleva. I dag dör tyvärr ca en person i veckan från väntelistan, bland annat pågrund av att organbristen i Sverige är så stor.