Njurbytesprogrammet STEP

Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än den personen som njurdonationen ursprungligen var tänkt för, kan man idag tack vare njurbytesprogrammet STEP öka antalet njurtransplantationer.

Sedan 2016 finns det i Sverige ett njurbytesprogram, något som ibland också kallas för ”korsvis donation”. Njurbytesprogrammet är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala och är enbart till för dig som vill donera njure som levande donator.

Innan en levande donator kan blir aktuell görs alltid noggranna undersökningar för att ta reda på om givaren är lämplig för en njurdonation. Under denna utredning testar man att den levande donatorn matchar mottagaren med ett antal kriterier så att den donerade njuren inte stöts bort av mottagarens immunsystem. Det är inte alltid som en tilltänkt donator och mottagare passar ihop, exempelvis på grund av att de har olika vävnadstyper.

Om den tilltänkta donatorn inte passade ihop med mottagaren la sjukvården tidigare ned utredningarna och patienten sattes upp på väntelistan för att få en njure från en avliden donator. Nu kan man istället tillfråga både den som behöver en ny njure och den som vill donera en njure om de vill vara med i ett så kallat njurbytesprogram. Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än den personen som njurdonationen ursprungligen var tänkt för, hoppas man nu kunna öka antalet njurdonationer i Sverige.

Om både mottagare och donator väljer att delta i programmet, och efter noggrann utredning bedömts som lämpliga att delta, registrerar sjukvårdspersonalen personerna i ett särskilt datasystem. På så sätt kan matchningen av kompatibla donatorer och mottagare ske på ett säkert och effektivt sätt. Precis som inom all sjukvård råder sekretess mellan de olika deltagarna i ett njurbyte. Rent praktiskt kommer det svenska njurbytesprogrammet dock till en början främst vara tänkt hjälpa patienter som har antikroppar riktade mot donatorns vävnadstyp, så kallade immuniserade patienter.

Förhoppningen är att man på detta sätt ska kunna öka antalet njurdonationer med levande donatorer med tio procent, enligt en försiktig beräkning. Det skulle innebära att man skulle kunna genomföra cirka 15–20 fler njurtransplantationer varje år. Det första njurbytesprogrammet genomfördes i Sverige i november 2018, då involverades tre donatorer och tre mottagare. 2021 genomfördes tolv stycken njurtransplantationer tack vare STEP, vilket är rekord sedan starten av njurbytesprogrammet.

MOD har intervjuat Camilla och Peter som varit med i STEP. I intervjun delar de med sig av sin erfarenhet av njurbytesprogrammet, hur det är att utredas som donator och vad man har för känslor och tankar inför att både donera och motta ett nytt organ.

Intervjun är inspelad under hösten 2021.