Vävnadsdonation

Varje år utförs omkring 1000 vävnadstransplantationer i Sverige. Det är framför allt hornhinnor och hjärtklaffar, men även hörselben, hud- och benvävnader som transplanteras.

Vävnader som kan transplanteras är inte lika känsliga för syrebrist som organ och därför kan dessa i princip tas tillvara från alla som avlider om det inte finns något som förhindrar detta. Vill du läsa mer om vävnadsdonation och vävnadstransplantation läs vidare här.