Intensivvården är avgörande

Antalet Intensivvårdsplatser spelar roll

Sidan är uppdaterad 12/5 2022

Påverkar antalet intensivvårdsplatser hur många organdonatorer som genomförs?

Detta är en av de vanligaste frågorna och något många tror är helt avgörande för att öka antalet organdonatorer. I Sverige krävs det, för att en person ska kunna bli aktuell som organdonator, att patienten avlider på en intensivvårdsavdelning men det är många fler faktorer som spelar in än enbart ett högt antal platser på IVA för att ett land ska vara bra på att möjliggöra organdonation.

Det finns länder med färre intensivvårdsplatser än Sverige som lyckas identifiera fler organdonatorer, och det finns länder med mycket fler intensivvårdsplatser med färre donatorer. Antalet  internsivvårdsplatser är betydande för intensivvården ur flera perspektiv, där det primära naturligtvis är att erbjuda adekvat vård till de patienter som är i behov av intensivvård. Desto fler intensvivvårdsplatser som finns, ju fler patienter ges möjlighet till livräddande insatser. Fler intensivvårdsplatser kommer troligtvis också resultera i att fler som vill donera kan ges möjlighet att göra det.

Portugal är det enda landet i Europa med färre IVA-platser än Sverige, men de ligger fortfarande långt före exempelvis Tyskland i antalet organdonatorer per miljon invånare. Tyskland är det land som i Europa har flest antal IVA-platser per 100 000 invånare, men trots detta ligger långt efter både Spanien, Portugal och Sverige när det kommer till att möjliggöra organdonation.

Spanien bäst i Europa på organdonation. Detta beror på en rad olika faktorer, men det viktigaste handlar om hur man har organiserat donationsarbetet och att man har ett regelverk som gör donationsarbetet möjligt. I Spanien finns en stark nationell organisation, ONT, som bland annat samordnar kommunikation mot allmänheten och utbildningar inom sjukvården. Utöver det finns både regionala och lokala center.