Organdonatorer senaste 10 åren

Att antalet organdonationer och transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation.

Sidan uppdaterades senast 27 maj 2021

Vi svenskar har den högsta donationsvilja i världen, 9 av 10 personer säger sig vara positiva till att donera sina organ efter sin död. Men vi hamnar långt efter andra länder i Europa när det kommer till att identifiera och möjliggöra för sjukvården att respektera den höga donationsviljan bland befolkningen. Dock börjar det ske en långsam förändring i Sverige och de senaste åren (2014-2019) har varit de bästa någonsin gällande antalet donatorer och antalet transplanterade. 2019 hade vi rekordsiffror på 191 organdonatorer i Sverige. Ser vi över en tioårsperiod har antalet organdonatorer stadigt ökat i Sverige, med undantag för 2020. Detta beror på den stora påverkan Coronapandemin hade på svensk sjukvård.

Att antalet organdonationer och transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler organdonatorer kan identifieras, fler organtransplantationer görs, fler liv räddas.

 

Statistik njurtransplantationer i Sverige

De senaste 10 åren har det i Sverige, om vi räknar samma organdonationer från både avliden och levande donator, genomförts mellan 400 -475 st njurtransplantationer årligen. Övertid kan vi se att antalet njurdonationer stadigt ökar. På 20 år har antalet njurtransplantationer i Sverige ökat med nästan 100 % .

 

Statistik levertransplantationer i Sverige

Antalet levertransplantationer har stadigt ökat i Sverige. Detta beror både på att antalet donatorer ökar, och att möjligheten att ta tillvara på organen utvecklas. Den överväldigande majoriteten av alla som blir levertransplanterade får organ från en avliden person. Det är också möjligt att donera en bit av sin lever som levande donator – men det är ett förhållandevis sällsynt ingrepp. Det sker i snitt ett par levande leverdonationer årligen.

 

Statistik hjärttransplantationer i Sverige

Även när det kommer till hjärttransplantationer har det skett en ökning. Genom att implementera ny lagstiftning och nya metoder kommer ännu fler hjärtan kunna omhändertas vilket kommer rädda fler liv. Det finns inga långsiktiga hjälpmedel som kan ersätta ett mänskligt hjärta, men för vissa patienter blir det möjligt att överleva väntan på ett hjärta genom mekaniska hjärtan.

Statistik lungtransplantationer i Sverige

Av alla organ är lungor de organ som är allra svårast att tillvarata för transplantation. Just nu pågår flera spännande studier som ska kunna göra det lättare att ta tillvara, transportera och utvärdera lungor, så att fler ska bli möjliga att transplantera. Genom att både implementera nya metoder och genom att bli bättre på att respektera den höga donationsvilja som finns i Sverige kommer fler som väntar på lungor få möjlighet att bli organtransplanterade.