Om MOD

MODs vision är att ingen ska dö i väntan på organ och MOD är självklara rösten för alla som väntar på ett nytt organ i Sverige.

MODMer Organdonation, grundades 2012 av Peter Carstedt och Martha Ehlin (1978-2016) och är en partipolitiskt och religiöst obunden icke statligt finansierad ideell förening. MODs vision är att ingen ska dö i väntan på organ och vi har de senaste tolv åren blivit en ledande rörelsen inom organdonation och den självklara rösten för alla som väntar på ett nytt organ. Vi vill i grunden förändra förutsättningarna för hur det är att vänta på ett eller flera organ.

Vårt primära fokus är att tillsammans med vårt stora nätverk arbeta med påverkansarbete mot politiker, beslutsfattare och andra sakkunniga inom organdonation för att skapa förutsättningar för att Sverige ska bli världsledande inom organdonation. Vi tror starkt på att vi når störst förändring genom samarbeten, och har tillsammans med sjukvården och politiker de senaste åren arbetat med storskaliga systemförändringar på nationell, regional och lokal nivå, för att förbättra och förändra hur vi i Sverige jobbar med organdonation, med målsättningen att fördubbla antalet organdonatorer i Sverige. Vill du läsa mer om den nya lagstiftningen? Klicka här.

Läs mer om MODs fokusområden och hur MOD arbetar med att förändra och påverkan frågan om organdonation i Sverige här.

MOD har tillsammans med våra volontärer föreläst för över 10 000 skolungdomar och 10 000 inom sjukvården och arrangerat en mängd evenemang om organdonation. Vi arbetar också med att sprida kunskap om organdonation, både till allmänheten men också till politiker och inom sjukvård. Vi ser oss som en rörelse med ett personligt och modernt angreppssätt och plattform för goda idéer och att driva förändringsarbete av en livsviktig samhällsfråga.

Idag är det tre personer som arbetar heltid för MOD, tillsammans med ett helt nätverk av engagerade volontärer.

Sedan 2014 är H.K.H. Prins Daniel MODs beskyddare.

Lyssna gärna på när Peter Carstedt berättar om varför han och Martha Ehlin startade MOD och hur MODs arbete har utvecklats under åren.

Vill du stötta MODs verksamhet? Läs mer här.