MOD-Podden

I podden kan du lyssna till intervjuer och samtal med några av Sveriges främsta experter inom organdonation och transplantation.

MOD-podden är ett initiativ av MOD – Mer organdonation, i podden kan du lyssna till intervjuer och samtal med några av Sveriges främsta experter inom organdonation och transplantation. Programledare Micaela Hamrin samtalar forskare, läkare och patienter som belyser frågan om organdonation och transplantation utifrån sina expertområden, erfarenheter och unika perspektiv.

Syftet med MOD-podden är att göra information om organdonation och transplantation mer tillgänglig i ett nytt och spännande format, för att både öka och fördjupa kunskap och engagemang om organdonation.

Tycker du att MOD-podden är bra? Dela gärna våra avsnitt till den eller de som du tycker borde lyssna på podden. Och swischa gärna en gåva till oss på 123-900 39 48 eller bli Månadsgivare, så att MOD kan fortsätta att sprida information, öka kunskapen och arbeta för att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ.

Vill du vara med i podden eller har du tips på personer du tycker vi borde intervjua? Maila till info@merorgandonation.se.

Säsong 3

Avsnitt 1: Om den politiska processen och engagemanget för organdonation med Kenneth Johansson

I detta avsnitt får vi träffa Kenneth Johansson som är ordförande för Statens Medicinsk-etiska Råd. Kenneth har tidigare varit ordförande för både socialutskottet när han satt i Riksdagen och ordförande för Socialstyrelsens donationsråd.

I avsnittet pratar vi om den politiska processen bakom ett beslut, de statliga utredningarna, hur Kenneth engagerat sig för frågan tidigare, Socialstyrelsens roll och några av de viktiga etiska frågorna som finns.

Säsong 3

Avsnitt 2: Hur vi ska öka antalet levande donationer genom STEP med Per Lindnér

Förra året hade vi 144 levande njurdonatorer i Sverige, men det är inte alltid en villig givare matchar med den tilltänkta mottagaren. Detta problem kommer Njurbytesprogrammet STEP hjälpa till att lösa.

Genom en avancerad algoritm ökar STEP möjligheterna till levande njurdonation och för svenska patienter att bli njurtransplanterade. I detta avsnitt av MOD-podden berättar Per Lindnér allt om hur STEP fungerar och vilka fördelar som finns.

Säsong 3

Avsnitt 3: Hur fungerar det inom intensivvården och varför behövs ett nytt regelverk med Ingrid Sandgren

I detta avsnitt träffar vi Ingrid Sandgren. Hon är Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska i Västra Götalandsregionen, ordförande för VOG-organ och en av experterna i den senaste donationsutredningen. Ingrid berättar om hur man jobbar med organdonation inom intensivvården, varför det behövs ett uppdaterat regelverk samt lyfter olika aspekter av den senaste donationsutredningen.

Om du någon gång har funderat över hur det går till under en donationsprocess eller hur vi borde jobba i Sverige är detta avsnittet för dig!

Säsong 3

Avsnitt 4: Hur DCD kommer göra att fler får donera organ med Stefan Ström.

I säsongens första avsnitt får vi återse en gammal vän, Stefan Ström. Stefan är medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige och berättar i avsnittet om resultatet av DCD-piloten, hur vi  ska kunna bli bättre på organdonation i Sverige genom att implementera DCD och vad DCD egentligen innebär. DCD är väldigt aktuellt just nu och det ses som en av de stora förändringarna kring hur vi jobbar med organdonation i Sverige.

Säsong 2

Avsnitt 1: Om att donera en njure med Andreas Bolonassos.

I andra säsongens premiäravsnitt delar vi den otroligt gripande historien om hur Andreas donerade en av sina njurar till sin son Atlas. Atlas föddes med underutvecklade njurar och var i behov av en transplantation för att kunna leva ett normalt liv.

Andreas berättar i avsnittet om hur det är att få ett allvarligt sjukt barn, hur livet innan och efter transplantationen såg ut och hur han tänker kring att donera ett organ.

Trots den tuffa tiden i dialys och den kritiska intensivvårdsperioden efter transplantationen mår både Atlas och Andreas jättebra idag. Tack vare sin pappas njure får Atlas nu möjlighet att leva ett vanligt liv, något som annars inte skulle varit möjligt.

Stort tack till Andreas som ställde upp i podden och delade med sig av sina erfarenheter!

Detta avsnitt lämnar ingen oberörd.

Säsong 2

Avsnitt 2: Hur vi ska öka antalet donatorer genom DCD med Stefan Ström.

I detta avsnitt träffar vi Stefan Ström i egenskap av medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige.

Just nu genomförs en pilot vid sex av landets sjukhus med mål att kunna utöka kriterierna för vem som får möjlighet att donera sina organ i Sverige. Om vi inför DCD på nationell nivå i Sverige menar Stefan att vi kommer kunna öka antalet donatorer med upp till 40 %.

Lyssna på veckans avsnitt för att höra Stefan berätta om DCD-projektet, deras långsiktiga mål och inte minst hur det gått under pilotens första två månader.

Säsong 2

Avsnitt 3: Från donation till transplantation med Øystein Jynge

I detta avsnitt träffar vi Øystein Jynge som jobbar som transplantationskoordinator. Det är han som är spindeln i nätet under hela donationsprocessen. Øystein berättar om hela donationskedjan, om hur Sverige står sig internationellt, om utbildning och om hur det var första gången han kom i kontakt med MOD. Øystein är nämligen en av MODs allra äldsta och närmaste vänner.

Säsong 2

Avsnitt 4: Om avancerad forskning på Igelösa med Ådne Steen.

Flera världsledande metoder för hjärt-lungkirurgi har utvecklats på en liten gård i Skåne där man utforskar gränserna för transplantationer.

I detta avsnitt får vi lyssna på Ådne Steen, vd för Igelösa Life Science Community där man bland annat utvecklat metoder där man kan vänta upp till ett dygn och sedan transplantera lungor och hjärta. Man arbetar även med en metod som gör att vi kan öka antalet organ som är aktuella transplantation.

Säsong 2

Avsnitt 5: Hur organdonation ska bli närvarande vid vårdutbildningar med Kristin Andersen Ljungdahl.

I detta avsnitt träffar vi Kristin Andersen Ljungdahl som under sin studietid engagerat sig i VFMOD – Vårdstudenter för Mer Organdonation. Hon berättar hur de jobbar för att organdonation ska bli mer närvarande vid landets sjuksköterske- och läkarutbildningar, varför organdonation är viktigt för henne och varför det är viktigt att prata om organdonation under utbildningen.

Säsong 1

Avsnitt 1: Ny forskning om immunosuppression med  David och Erik Berglund

I MOD-poddens första avsnitt möter Simon och Micaela bröderna David och Erik Berglund. David och Erik är båda verksamma inom forskningen för immunosuppression och transplantation. Med utgångspunkt i Uppsala respektive Stockholm och New York bedriver bröderna sin forskning med en vision om en läkemedelsfri immunhämmande behandling av transplanterade patienter.

 

Vill du veta mer om David och Eriks forskning?

”Transplantation utan immunhämmande behandling – När kan det bli aktuellt?”, text David Berglund

http://www.njurforbundet.se/Content/Cms/Pdf/Njurfunk%201-2015.pdf (sida 6-8)

”Preparatory Studies to Introduce Regulatory T Cells in Clinical Transplantation”, text David Berglund

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706830/FULLTEXT01.pdf (sida 53-54)

 

Säsong 1

Avsnitt 2: Organdonation som en naturlig del av vården med Kristina Hambraeus Jonzon

I säsongens andra avsnitt av MOD-podden möter Simon och Micaela Kristina Hambraeus Jonzon, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och även donationsansvarig läkare för Stor-Stockholm och Gotland. Kristina är prisad för sina insatser som läkare och chef på Karolinska och hennes röst för donationsfrågan är en av de starkaste i Sverige. I avsnittet får vi lära oss om hur donationsprocessen går till, hur donationsvården kan bli bättre i Sverige och varför transplanterade patienter aldrig får känna skuld. Dessutom slår Kristina hål på några vanliga myter om organdonation.

Artiklar med relevans för avsnittets innehåll

Artikel om Sveriges första donationscentrum för organdonation (med citat från Kristina Hambraeus Jonzon)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nytt-donationscentrum-ska-ta-vara-pa-fler-organ

Radioinslag om Anders Miltons donationsutredning med intervju av Kristina Hambraeus Jonzon och Anders Milton

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6268117

Presentationen ”Organdonation – en intensivvårdsfråga” av Kristina Hambraeus Jonzon

http://docplayer.se/28521620-Organdonation-en-intensivvardsfraga-kristina-hambraeus-jonzon.html

Säsong 1

Avsnitt 3: Jag dör utan nya lungor! Med Beatrice Halby

I MOD-poddens tredje avsnitt träffar Simon och Micaela 23-åriga Beatrice (Bea) Halby från Lomma i Skåne. Hon är nyligen uppsatt på väntelistan för ett par nya lungor som följd av hennes sjukdom cystisk fibros. I avsnittet berättar Bea om hur det är att leva i väntan på nya organ, om hennes sjukdom och hennes tankar kring en transplantation och om drömmar och mål i livet.

Säsong 1

Avsnitt 4: Organdonation och etik med Daniel Brattgård

I MOD-poddens fjärde avsnitt träffas Simon och Micaela den pensionerade sjukhusprästen och etikexperten Daniel Brattgård. Daniel har varit verksam vid bland annat Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där han samtalat med personer som transplanterats, som står på väntelistan eller är anhöriga. I avsnittet talar vi om tankar och känslor kring att motta ett nytt organ, att en organdonation alltid bör betraktas som en gåva och varför Daniel vägrar att bära ett donationskort.

Säsong 1

Avsnitt 5: Vad säger läkarförbundet med Heidi Stensmyren

I MOD-poddens femte avsnitt träffar Simon och Micaela anestesiläkaren Heidi Stensmyren som lagt sin kliniska karriär åt sidan och numera bland annat är ordförande i Läkarförbundet. Heidi brinner för att skapa bättre förutsättningar för svensk sjukvård och donationsfrågan ligger henne varmt om hjärtat. I intervjun med Heidi får vi veta mer om hennes bild av svensk donationsvård idag, om hennes personliga koppling till organdonation och vilka konkreta förändringar hon tror krävs för en jämlik vård i Sverige.

Säsong 1

Avsnitt 6: Ny forskning om ett artificiellt fyrkammarhjärta med Azad Najar

I MOD-poddens sjätte avsnitt träffar Simon och Micaela överläkaren, forskaren och innovtören Azad Najar. Med Västerås som utgångspunkt arbetar han som praktiserande läkare samtidigt som han utvecklar världens första mekaniska fyrkammarhjärta Real Heart. Med ambitionen att kunna erbjuda svårt hjärtsjuka patienter ett fullgott alternativ till ett vanligt hjärta driver Azad sitt projekt med passion och beslutsamhet. I intervjun får vi höra Azads berättelse om hur idén till ett mekaniskt hjärta kom till, hur hjärtat fungerar – både det mänskliga och det mekaniska – och vilka möjligheter som ligger för hans innovation.

Säsong 1

Avsnitt 7: Donationsfrågans plats i samhället med Linda Gyllström Krekula

I MOD-poddens sjunde avsnitt träffar Micaela socionomen och forskaren Linda Gyllström Krekula. Linda är verksam som kurator och har mångårig erfarenhet av att tala med personer som blivit transplanterade. Hon har även forskat på allmänhetens attityd till organdonation och är en av Sveriges främsta experter på donationsfrågans plats i samhället. I samtalet med Linda får vi ta del av hennes tankar om hur vi kan få fler att engagera sig för organdonation i Sverige, hur sjukvårdspersonalen kan ta sig an frågan på ett tryggare sätt, både för dem själva och för de anhöriga, sätt och hur och varför organdonation bör bli en naturlig del av vården i livets slutskede.

Säsong 1

Avsnitt 8: Om njurbytesprogrammet med Tommy Andersson

I MOD-poddens åttonde avsnitt träffar Simon och Micaela Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin kunskap om matematik och marknadsekonomi har Tommy varit med och utvecklat den algoritm som ligger till grund för det svenska njurbytesprogrammet. Ett program som på sikt kan möjliggöra upp till 20 % fler njurtransplantationer i Sverige. I samtalet med Tommy får vi lära oss mer om hur ett njurbytesprogram fungerar, varför levande donator- och mottagarpar bör ansluta sig till ett sådant och den potential det svenska programmet har i Norden för alla dem som väntar på nya njurar.

Säsong 1

Avsnitt 9: Vad säger Socialstyrelsen med Carin Franzen och Josefina Meyer från Socialstyrelsen

I MOD-poddens nionde avsnitt träffar Simon och Micaela två utredare från socialstyrelsen, nämligen Carin Franzén och Josefina Meyer. I intervjun diskuterar vi vilken funktion socialstyrelsen har för organdonation i Sverige och hur arbetet med donationsfrågan ser ut nationellt. Carin och Josefina berättar även hur donationsregistret fungerar och om varför det är så viktigt att ta ställning för organdonation.

Säsong 1

Avsnitt 10: Vilka utmaningar står Sveriges donationsvård inför med Annika Tibell

I dagens avsnitt av MOD-podden träffar Simon och Micaela Annika Tibell, en av Sveriges mest betydelsefulla personer för både donationsfrågan och transplantationsverksamheten i Sverige. Annika, som är transplantationskirurg i grunden, är operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset och är även professor i etik. Annikas arbete med donationsfrågan började som chef för transplantationskirurgin på Karolinska där hon insåg att det största hindret för en god transplantationsvård är bristen på organ. Därefter har Annika forskat på hur donationsvården bör organiseras på bästa sätt och de etiska frågor som uppkommer i samband med organdonation. I intervjun berättar Annika om situationen för organdonation och transplantation i Sverige igår och idag, om de utmaningar Sveriges donationsvård står inför och hur regelverken som styr arbetet med organdonation måste förändras för att fler liv ska räddas.

Säsong 1

Avsnitt 11: Varför grundades MOD med Peter Carstedt

För säsongens sista avsnitt har Simon och Micaela bjudit in en god vän och kollega till podden, nämligen Peter Carstedt, en av medgrundarna till MOD.

I vårt samtal berättar Peter om varför han tillsammans med Martha Ehlin valde att starta MOD fö sex år sedan. Peter förklarar även hur det gick till när han själv var i behov av en ny njure vid nyss fyllda trettio, vad som händer bakom kulisserna på MOD och hur han ser på de utmaningarna som ligger för Sveriges donationsvård.

Det råder ingen tvekan om att Peter är en person som brinner oerhört mycket för donationsfrågan. Under de sex år som MOD funnits har visionen för organisationen varit glasklar: Att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på nya organ. Vi är glada över att ge er MOD-poddens sista avsnitt, inspelad i ett vardagsrum i Enskede, Stockholm.