Testamentsgåva

Ett testamente handlar egentligen mer om livet än om motsatsen.

Att skriva testamente är viktigt. Ändå drar sig många för det. Det kan kännas både krångligt och jobbigt, så det blir helt enkelt inte av. Men ett testamente handlar egentligen mer om livet än om motsatsen. Det vi vill lämna efter oss är liv och glädje, samt chansen att skapa möjligheter för andra. Att välja vilka som ska få ta del av tillgångarna är både ett sätt att lämna ett avtryck, men också en möjlighet att låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra.

Ett sätt att låta livet gå vidare är att ge en testamentsgåva till MOD – Mer organdonation.

Genom att skänka en gåva till MOD via ditt testamente kan du vara med och bidra till att MOD idag och framtiden kan fortsätta att arbeta för att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ. Att upprätta ett testamente är enkelt och du kan själv bestämma helt över hur dina tillgångar ska fördelas.

MOD samarbetar med Avtal24 för att hjälpa dig som vill skriva ett testamente till förmån för MOD. Avtal24 är en av Sveriges mest moderna juristbyråer, där du på nätet eller via telefon kan få juridisk avtalshjälp. Att ge en testamentsgåva är ett sätt att låta livet gå vidare. Din gåva stärker MODs arbete och förmåga att hjälpa alla de som väntar på ett organ idag och i framtiden. Genom samarbetet med Avtal24  får du enkelt hjälp att skriva ett testamente. Du kan välja att skriva ett testamente direkt genom att skräddarsy ett avtal eller så kan du välja att skriva ett avtal tillsammans med en jurist. Avtal 24 garanterar att avtalen är juridiskt korrekta. Det är du som bestämmer när och hur du vill ha hjälp och du får alltid veta kostnaden i förväg. Oavsett vilket sätt som passar dig, så får du 20% i rabatt via MOD om du besöker Avtal24 här. 

Så här enkelt skriver du in MOD i ditt testamente.

Skriv MOD, Mer organdonation och vårt organisationsnummer: 802465-1591.

Om du vet vilket belopp du vill ge i gåva skriver du in det, vet du inte exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”1% av min kvarlåtenskap ska gå till MOD, Mer Organdonation och så vårt organisationsnummer 802465-1591.

Tips för dig som ska skriva ett testamente.

Att skriva ett testamente är enkelt, men det finns några viktiga saker man bör tänka på, för att ditt testamente ska vara giltigt.

Ett testamente måste vara skriftligt och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Båda ska vara närvarande och se att du skriver under testamentet och själva skriva under det. De måste veta att det rör sig om ett testamente de bevittnat, men innehållet i ditt testamente behöver de inte känna till. När du skriver ditt testamente var gärna enkelt och rakt på sak för att undvika otydligheter. Om du känner dig osäker kan du anlita en advokat, bankjurist eller en annan jurist, exempelvis på en begravningsbyrå. Glöm inte organisationsnummer på den organisation du skriver in i testamentet, MODs organisationsnummer är: 802465-1591.  Den organisation du testamenterar till behöver inte ha en kopia av testamentet.

Genom att förvara original testamentet (underskrivit och bevittnat) i tex ett bankfack skyddar du det mot brand och försäkrar dig samtidigt om att ingen kan riva testamentet, detta eftersom det finns upptaget i listan över vilka saker och dokument du har i bankfacket.  Om du inte har bankfack så kan man även förvara sitt testamente säkert hos Fonus, Familjens Jurist eller hos Avtal24.

Glöm inte namnförtydligande och personnummer (ååååmmdd-xxxx).

Bra att känna till vid bevittning av testamente.

  • Testamentet ska bevittnas och undertecknas av två vittnen vid ett och samma tillfälle.
  • Vittnena måste fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa.
  • Vittnet får inte vara testamentstagare, det vill säga att du ska inte omfattas av testamentet på något sätt.
  • Vittnen får inte vara släkt med testatorn.
  • Vittnet får inte vara gift med en testamentstagare eller en släkting till testatorn.
  • Vittnena behöver varken läsa ditt testamente eller känna till innehållet i testamentet.
  • Vittnenas uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt samt att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa.
  • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat.
  • Kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat ev. övriga sidor.
  • Som vittne glöm inte namnförtydligande och personnummer (ååååmmdd-xxxx).