Organdonation ska vara en naturlig del av sjukvården

Vi behöver göra någonting åt den osäkerhet som finns omkring hur man får behandla en individ som är en potentiell organdonator.

Annika Tibell, Forsknings- och utbildningsdirektör KS

Organdonation behöver vara en naturlig del av vården i livets slutskede

Det är viktigt att skapa en organisation där organdonation ses som en naturlig arbetsuppgift inom intensivvården. Intensivvårdens främsta uppgift är att arbeta för att rädda livet på den patient som vårdas. När liv inte längre går att rädda och det står klart att patienten kommer att avlida, ska uppdraget övergå till att vara donationsfrämjande, för att kunna rädda andras liv. Den nya lagstiftning gör det tydligt att intensivvården ska verka för att organdonation blir en naturlig del av vården i livets slutskede.

Brian Cleaver biträdande överläkare och donationsansvarig läkare Södersjukhuset i Stockholm berättar om organdonation och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att organdonation ska vara aktuellt.

Inslaget spelades in i november 2022.