Experter förklarar

MOD har Sveriges bästa och största nätverk med sakkunniga och experter inom organdonation och vi vill gärna att fler ska få ta del av deras klokskap, insikter och analyser om organdonation och transplantation.

Här har vi samlat de intervjuer och samtal som MOD haft med flera av dessa experter senaste tiden. Dessa program och intervjuer förtydligar, förenklar, förklarar och fördjupar frågan om organdonation och är perfekta för dig som vill förstå och eller fördjupa dina kunskaper om organdonation.

MOD är en ideell icke statligt finansierad organisation, det betyder att vi är helt beroende av de gåvor som du och andra skänker till oss. Allt material MOD tar fram och tillhandahåller delar vi med oss av gratis. Så om du tycker att det MOD gör är viktigt och bra får du gärna stötta oss. Du kan bli månadsgivare här, eller så kan du swisha en valfri gåva till: 123 900 39 48.

Stort tack!

Madelene Johannissons pappa gick bort och kunde donera organ. Intervju om hur det är att vara närstående till någon som går bort och donerar sina organ och upplevelsen kring donationsprocessen.

 

Intervjun är inspelad i september 2022 och är 24 minuter lång.

Intervju med Andreas Hvarfner – Överläkare och donationsansvarig läkare på intensivvården Karolinska sjukhuset Solna, om donationsprocessen.
I intervjun pratar MOD med Andreas om bland annat vem som kan bli organdonator, vanliga frågor om organdonation från närstående, hur ofta vilja till donation är känd, vad organbevarande behandling är för något, varför det är viktigt att arbeta med organdonation och mycket mer.
Intervjun är 50 minuter lång och spelades in i slutet av juni 2022.

MOD pratar med Ming Yao som är läkare och forskare vid Karolinska sjukhuset Huddinge. Mings forskning handlar om att hitta metoder att påverka kroppens immunförsvar till att acceptera det donerade organet, i detta fall lever. Ming och hans team har framför allt studerat hur man med hjälp av en cellbehandling kunna minska eller i bästa fall undvika livslång behandling med immunosuppression efter organtransplantation. Förberedande studier genomförs i nuläget med hopp om att detta inom kort kan bli en klinisk verklighet.

Intervjun är inspelad i juni 2022 och är 16 minuter lång.

MOD pratar med John Softeland som är transplantationskirurg vid Sahlgrenska och forskare om Covid-19. John berättar om sin forskning, de senaste om covid-19, vaccin, transplanterade som riskgrupp och att covid-19 nog är här för att stanna.

Intervjun är inspelad i maj 2022 och är 44 minuter lång.

Vill du ta del av Johns forskning så kan du läsa mer här, här och här

 

MOD pratar med Jessica Smolander, Överläkare på njurmedicin, Danderyds sjukhus, om hur utredning för levande donatorer går till. Vilka olika steg man går igenom, vad som krävs för att bli godkänd som levande donator, vem som kan donera, om det finns en övre eller undre åldersgräns för att donera som levande donator, hur man mår efter att man har donerat en njure och en hel del annat. Avsnittet spelandes i 18 maj 2022 och är cirka 35 minuter långt.

MOD pratar med Gustaf Herlenius, transplantationskirurg vid Sahlgrenska sjukhuset om tarm- och flerorganstransplantationer, Visceral transplantation. Visceral transplantation är ovanligt och det genomförs mellan en och tre transplantationer årligen i Sverige. Samtliga transplantationer genomförs på Sahlgrenska som är enda centret i Sverige som genomför dessa transplantationer.

Sahlgrenska tar också emot patienter från Norge för transplantation. Gustaf berättar om verksamheten som han tillsammans med sina kollegor bedriver på Sahlgrenska, han berättar också om varför det är ovanligt med Visceral transplantation, varför man behöver transplantera tarmar, hur vanligt eller ovanligt det är att man behöver flera organ vid ett och samma tillfälle, om eftervården och de långsiktiga resultaten för de som genomgår denna typ av transplantation.

Intervjun är 50 minuter lång och spelades in i mars 2022.

Intervju med transplantationskirurgen Henrik Gjertsen om njurtransplantationer. Henrik är transplantationskirurg på Karolinska Huddinge sjukhus och genomför både njur- och levertransplantationer.

I intervjun pratar MOD med Henrik om både transplantation från avliden donator och från levande donator, samt om hur en operation och eftervård ser ut för en levande donator.

Intervjun är inspelad i februari 2022 och är cirka 34 minuter lång.

MOD pratar med Anna Forsberg som är professor vid Lunds universitet och även arbetar kliniskt som sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus. Anna har forskat på bland annat vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter en transplantation. Vilket är ett område man kanske inte pratar så mycket om, men som är otroligt viktigt att lyfta upp, då det finns mycket att lära inom området. Anna pratar om hur livet efter en transplantation ser ut, den fysiska och den psykiska hälsan, att hantera biverkningar, hitta sig själv i det nya livet, att kräva stöd från vården och vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter ett transplantation.

Anna är en av tolv utvalda forskare som ska bistå regeringen med sin expertis inom olika områden och ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Anna är också engagerad i ESOT (The european society for organ transplantation) där Anna är en viktig drivkraft i att få till förändringen för att öka patientperspektivet och patientdelaktigheten.

Stort tack till Anna för allt du gör för alla transplanterade i Sverige och internationellt.

Intervjun är inspelad i februari 2022 och är cirka 30 minuter lång.

Stötta gärna MOD med en gåva, swish 900 39 48

MOD pratar med Sandra Lindstedt som är Professor och Överläkare i thoraxkirurgi och transplantation om lungtransplantationer och om Sandras spännande forskning.

Lungtransplantationer är komplexa operationer, och dödligheten både i väntan på nya lungor och efter en transplantation fortfarande är relativt hög. Sandra och hennes team forskar om hur stamceller kan användas för att möjliggöra för att fler donerade lungor kan transplanteras. Ett spännande projekt med stor potential att ge fler på väntelistan för nya lungor chansen till nytt liv tack vare användning av stamceller.

Stort tack till Sandra och hennes team för allt ni gör för att fler ska få chansen att bli lungtransplanterade.

Intervjun är inspelad i slutet av november 2021 och är cirka 25 minuter lång.

MOD pratar med Fredrik Hugosson som utöver att han är intensivvårdsläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg, är Sveriges enda donationsansvarig läkare för barn och organdonationer. I intervjun pratar MOD och Fredrik om allt som rör barn och organdonation, stöd till föräldrar, hur donationsprocessen går till och varför barn väldigt sällan blir organdonatorer.

Intervjun är inspelad i november 2021 och är cirka 26 minuter lång.

MOD har pratat med Ewa-Britt Gabrielsen som våren 2005 förlorade sin son Marcus. Marcus blev utsatt för en dödsmisshandeln på Kungsgatan i Stockholm och hans liv gick inte att rädda. Marcus föräldrar Ewa-Britt och Oddvar lyfte själva frågan om organdonation, och om Marcus kunde donera sina organ. Det gick, och Marcus kunde donera sex organ till andra svårt sjuka som tack vare Marcus organ fick möjlighet till fortsatt liv.

Marcus mamma Ewa-Britt berättar om hur det är att förlora ett barn, om hur självklart det var för henne och Oddvar att säga ja till organdonation, hur det är att vara mitt uppe i en donationsprocess, hur minnet av Marcus lever vidare och om känslan av att Marcus tack vare organdonation lever vidare via andra. Dela gärna våra videos. Och stötta MODs verksamhet genom att swisha en gåva till 900 39 48.

Intervjun är cirka 43 minuter lång.

Spelades in i december 2021.

MOD har intervjuart Carl Jorns, Sektionsansvarig för levertransplantationer på Karolinska Huddinge, om levertransplantationer. Carl berättar om hur en levertransplantation går till och hur lång tiden en transplantation tar, om vanliga komplikationer, hur länge man blir kvar på sjukhuset efter en transplantation, om DCD-donationer, hur länge ett transplantat beräknas hållas och mycket mer.

Intervjun är 39 minuter lång och spelades in i slutet av 2021.

Fredagen den 19 november 2021 sände MOD liveseminariet “Om vikten av ny lagstiftning om organdonation och behovet av jämlik sjukvård i Sverige.”

Medverkande i studion är: Pia Löwhagen Hendén Regionalt Donationsansvarig läkare VGR, Linda Gyllström Krekula verksamhetschef Regional Donationscentrum Stockholm/Gotland, Ulrika Peetz Hansson Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra regionen och Katarina Lindgren donationsansvarig läkare Sunderbysjukhus.

Anna Starbrink Hälso- och sjukvårds regionråd (L), Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare och regionalt donationsansvarig läkare och Adam Trevik hjärttransplanterad medverkar som inslag under seminariet.

Programmet är cirka en timme och spelades in 19 november 2021.

Fredagen den 12 november 2021 under Donationsveckan sände MOD liveseminariet “Om hur levande donation, forskning, nya tekniker och metoder kan öka antalet organdonatorer och transplantationer.”

Programmet är 53 minuter lång och spelades in 12 november 2021

MOD har pratat med Anna Starbrink (Liberalerna) som är Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm om vikten av jämlik sjukvård och initiativet till att starta Sveriges första och hitintills enda Regionala Donationscentrum RDc i Stockholm/Gotland.

Inslaget är inspelat under november 2021

MOD pratar med Marie Felldin som är överläkare och nefrolog vid transplantationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset om immunosuppression och avstötning varför man får det och vilka behandlingar det finns. Marie berättar vilka olika typer av avstötning det finns och hur man kan behandla dessa. Marie berättar också mer om immunosuppression och varför man behöver äta dessa läkemedel efter en transplantation.

Inspelningen med Marie Felldin är gjort under november 2021.

Om vikten av att varje intensivvård får rätt förutsättningar för att arbeta med och främja donationsverksamheten.

Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare med placering på Centrala Intensivvårdsavdelningen och utbildningschef läkare inom PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) vid Karolinska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i MODs styrelse förklarar varför det är viktigt att sjukvården får tydligt mandat och avsatt tid för att arbeta med organdonation.

Inspelningen är gjord november 2021.

Peter Carstedt berättar om varför han om Martha Ehlin grundade MOD. Vad MOD arbetar med och hur MODs fokusområden har förändrats över tid.

Inspelningen är gjord november 2021

MOD har träffat Adam Trevik som stod på väntelistan för ett nytt hjärta i tre år. Han delar med sig av tankar och känslor om att vara sjuk, behöva hjärtpump, stå på väntelistan och hur det är att vara transplanterad.

Inspelningen är gjord i november 2021

MOD har intervjuat Sandra Lindstedt som är professor och överläkare i thoraxkirurgi och transplantation vid Lunds universitets sjukhus. Sandra berättar dels om lungtransplantationer men vi pratar främst om Sandras forskning om hur stamceller kan användas för att förbättra kvalitén på donerade lungor. Tack vare Sandra och hennes teams forskning om ny behandlingsmetod hoppas man att fler donerade lungor som tidigare kasserats kan repareras och återfå god kvalitet för att sedan transplanteras med goda resultat.

Intervjun spelades in 8 november 2021.

MOD pratar med Bengt Fellström, Senior överläkare och professor i njurmedicin, om hans forskning om IgA Nefrit och läkemedel för att bromsa sjukdomsförloppet. IgA Nefrit är en av de vanligaste njursjukdomarna, vilken i de flesta fall leder dialys och för många också till att man blir njurtransplanterad.

Tack vare Bengt och hans kollegors forskning hoppas man att patienter med IgA Nefrit kan få ett långsamt sjukdomsförlopp och i bästa fall aldrig behöva starta dialys eller bli njurtransplanterade.

Läkemedlet som Bengt forskar på heter Nefecon.

Intervjun är inspelad 8 november 2021.

MOD pratar med Erik Gatenholm VD och grundare BICO om bioprinting, vad det är och hur framtiden ser ut inom området. Vad kan man bioprinta idag och är det möjligt att i framtiden kunna bioprinta även organ?

Intervjun är inspelad 5 november 2021

MOD har träffat Camilla och Peter som har varit med i njurbytesprogrammet STEP. De delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor kring levande donation av njure, att ge och att få. Ett program för dig som vill veta er om levande donation, att donera, att få och hur processen kring STEP ser ut.

Intervjun är 24 minuter lång.

Publicerat 12 november 2021

MOD har träffat Andreas Walliner som är CMO (medicinsk ansvarig) på Xvivo perfusion. Xvivo är ett medicintekniskt företag som arbetar med att utveckla metoder och tekniker för att donerade organ ska kunna förvaras och hållas i gott skick även utanför kroppen i samband med transplantationer.

För att kunna transplantera organ med goda resultat är det otroligt viktigt att de donerade organen är av god kvalitet och i gott skick, annan viktig förutsättning för en lyckad transplantation är att organen bibehåller sin goda kvalitet och sitt goda skick även utanför kroppen vid tex transporter. Tex så är lever och hjärta väldigt känsliga för transporter utanför kroppen.

Vi pratar bland annat om hur länge ett organ förvaras utanför kroppen, vilka nya spännande projekt finns det om organdonation och transplantation och om hur nya tekniker och forskning gör framsteg med målet att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. Stötta gärna MOD genom att bli månadsgivare eller genom att swisha en gåva till MOD 123 900 39 48

Avsnittet är 31 minuter långt.

Publicerats 9 november 2021

MOD möter med Ann-Katrin Krokström som arbetar som perfusionist på Barnhjärtcentrum i Lund. Vi pratar om hjärtpumpar för barn, vilka möjligheter och begränsningar som finns. Vi pratar också om den nya smidigare, mindre och lättare hjärtpumpen som ger barn och familjer större möjligheter till mer frihet. Vi pratar om varför barn får hjärtsvikt, hur länge man kan klara sig med en hjärtpump och hur en hjärtpump fungerar.

Avsnittet är 16 minuter långt.

Publicerat 18 oktober 2021

MOD möter Tommy Andersson, som är en av personerna bakom matchningsalgortimen till STEP, det skandinaviska njurbytesprogrammet. Tommy har nyligen kommit ut med en bok som heter Algoritmmakaren. I den boken berättar Tommy om hur data kan användas för att fatta bättre och mer välgrundade beslut inom flera olika områden, för att skapa bättre samhällen. Tommy är också professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och hans forskning har ofta bedrivits i nära dialog med olika beslutsfattare. 2019 utsågs Tommy till adjungerad ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

I avsnittet får du lyssna till idéen och skapandet av matchningsalgoritmen, hur det gått för STEP under sina första år, vilken potential det finns för STEP, och hur olika professioner kan samarbete för att skapa bättre förutsättningar i samhället.

Avsnittet är ca 25 minuter långt och är inspelat i juni 2021.

Meet the Expert – Linda Gyllström Krekula som är verksamhetschef för Sveriges enda Regionala Donationscentrum, region Stockholm och Gotland.

Vi pratar om idén och tanken bakom att RDc startades, hur de arbetar, vilka resultat som RDc har sett för donationsverksamheten under deras första år som verksamma samt varför det borde startas fler Regionala Donationscentrum i Sverige. Vi pratar också en del om pandemins effekter på donationsverksamheten och varför region Stockholm-Gotland har klarat sig bra.

Avsnittet är ca 30 min långt och spelades in i juni 2021.

Kort om RDc, Regionalt Donationscentrum. RDc samarbetar med sjukvården för att utveckla och stärka donationsarbetet i regionen, i syfte att öka möjligheterna för svårt sjuka patienter att bli transplanterade. Även om RDc är först ut i Sverige så är organisationsmodellen inte ny internationellt sett – RDc är inspirerat av flera framgångsrika verksamheter i andra länder. RDc har i uppdrag att samordna arbetet med organ- och vävnadsdonation i regionen, verka för en hög kunskapsnivå på området samt stödja sjukhusen under donationsprocessen. Visionen är tydlig:

Att alla människor som önskar och kan donera organ och vävnader – får donera

Att alla människor som behöver och önskar transplanteras – blir transplanterade.

MOD möter seniora sjukhusprästen Daniel Brattgård och pratar om etik och organdonation. I avsnittet pratar vi bland annat om intubering, intubering är avgörande för organdonation och en del av den organbevarande behandlingen. Utan intubering, ingen organdonation. För att kunna donera organ efter sin död krävs att man vårdas på en intensivvårdsavdelning, behandlas med respirator och får medicinska insatser som bevarar organens funktion. Den mest centrala delen i den organbevarande behandlingen är respiratorvård, vilket gör att den möjliga donatorns organ fortfarande är syresatta. Utan syresättning förstörs organen och kan således inte transplanteras. Intubering är en förutsättning för att vårdas i respirator.

De “tre gyllene reglerna” för all organbevarande behandling är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården.

Avsnittet är ca 40 minuter långt och spelades in i maj 2021.

MOD träffar Specialistsjuksköterskan och transplantationskoordinatorn Maria Söderström som arbetar på RDs (Regional Donationscentrum) i Stockholm. Vi pratar om hur och vad en koordinator arbetar med, hur processen ser ut från att de får ett samtalet om en potentiell donator till att en transplantation genomförs, hur fungerar det med väntelistan och massa annat.

Avsnittet är ca 30 minuter lång och publicerades 8 juni 2021.

MOD träffar multitransplanterade Susanna Sköldberg och pratar organdonation, transplantation och att alltid fokusera på glädjen i livet. Susanna fick nytt hjärta och nya lungor för 32 år sedan och en ny njure av sin man för 17 år sedan. Vi pratar också hur Susanna som transplanterad har upplevt pandemin. Hon blev själv sjuk i covid-19 och är idag vaccinerad.

Susanna gick tyvärr bort efter en korttids sjukdom den 14 januari 2022. Hon är för alltid i våra minnen.

Avsnittet är 23 minuter och publicerades 26 maj 2021.

MOD pratar med Johan Nilsson ordförande Svensk Transplantationsförening om hur förra året, 2020 såg ut för transplantationsverksamheterna i Sverige. Ett år som präglats av pandemin, men där Sverige trots detta kunna bibehålla en fungerande donations- och transplantationsverksamhet. Här får du ta del av statistik, lärdomar och vad som fungerat bra under 2020.

Inspelat 28 april 2021

MOD intervjuar Cecilia Arfwedson Intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare, Karolinska Huddinge sjukhus. Cecilia berättar om läget på IVA under Coronapandemin och hur donationsverksamheten har fungerat under pandemin.

Inspelat 14 april 2021

MOD svarar & förklarar – Om situationen i Sverige

Program om organdonation i Sverige idag, vilka förutsättningar som finns och vad som behöver förändras för att Sverige ska bli bättre på att respektera befolkningen höga donationsvilja.

Längd ca 38 minuter

Inspelat 30 oktober 2020

Programledare: Micaela Hamrin (MOD)

Gäster i studion: Cecilia Arfwedson, intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare Karolinska, Huddinge och Peter Carstedt, grundare MOD

MOD svarar & förklarar – Den nya lagstiftningen 

Program om vad den föreslagna nya lagstiftningen om organdonation innehåller och varför den behövs.

Längd: ca 51 minuter

Inspelat 6 november 2020

Programledare: Peter Carstedt, grundare MOD

Gäster i studion: Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska, VGR, Lina Nordqvist, Medicinsk talesperson Liberalerna

Intervju med Stefan Ström överläkare och medicinskt ansvarig för DCD-projektet. Nu är DCD-piloten avslutad och Stefan berättar hur införande av DCD kommer öka antalet donatorer i Sverige.

Inspelat 30 oktober 2020

Intervju med Per Lindnér chef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska och ansvarig för njurbytesprogrammet STEP. Per berättar här om hur njurbytesprogrammet fungerar och vilka fördelar som finns och vad programmet på sikt kan komma att innebära för att öka antalet njurtransplanterade med donatorer från levande donator.

Inspelat 30 oktober 2020.

Intervju med Annika Tibell Forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska universitets sjukhuset om varför Sverige behöver en ny lagstiftning om organdonation.

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Pia Löwenhagen Hendén, överläkare och Donationsansvarigläkare VGR, om organbevarande behandling och om de tre grundläggande förutsättningarna som finns för organbevarande behandling inom sjukvården.

De “tre gyllene reglerna” är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården .

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Kenneth Johansson ordförande för SMER (Statens medicinsk-etiska råd) om hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige och varför det kan ta tid när ny lag ska tas fram.
Inspelat 6 november 2020.