Experter förklarar

MOD har Sveriges bästa och största nätverk med sakkunniga och experter inom organdonation och vi vill gärna att fler ska få ta del av deras klokskap, insikter och analyser om organdonation och transplantation.

Här har vi samlat de intervjuer och samtal som MOD haft med flera av dessa experter senaste tiden. Dessa program och intervjuer förtydligar, förenklar, förklarar och fördjupar frågan om organdonation och är perfekta för dig som vill förstå och eller fördjupa dina kunskaper om organdonation.

MOD är en ideell icke statligt finansierad organisation, det betyder att vi är helt beroende av de gåvor som du och andra skänker till oss. Allt material MOD tar fram och tillhandahåller delar vi med oss av gratis. Så om du tycker att det MOD gör är viktigt och bra får du gärna stötta oss. Du kan bli månadsgivare här, eller så kan du swisha en valfri gåva till: 123 900 39 48.

Stort tack!

MOD träffar Specialistsjuksköterskan och transplantationskoordinatorn Maria Söderström som arbetar på RDs (Regional Donationscentrum) i Stockholm. Vi pratar om hur och vad en koordinator arbetar med, hur processen ser ut från att de får ett samtalet om en potentiell donator till att en transplantation genomförs, hur fungerar det med väntelistan och massa annat.

Avsnittet är ca 30 minuter lång och publicerades 8 juni 2021.

MOD träffar multitransplanterade Susanna Sköldberg och pratar organdonation, transplantation och att alltid fokusera på glädjen i livet. Susanna fick nytt hjärta och nya lungor för 32 år sedan och en ny njure av sin man för 17 år sedan. Vi pratar också hur Susanna som transplanterad har upplevt pandemin. Hon blev själv sjuk i covid-19 och är idag vaccinerad.

Avsnittet är 23 minuter och publicerades 26 maj 2021.

MOD pratar med Johan Nilsson ordförande Svensk Transplantationsförening om hur förra året, 2020 såg ut för transplantationsverksamheterna i Sverige. Ett år som präglats av pandemin, men där Sverige trots detta kunna bibehålla en fungerande donations- och transplantationsverksamhet. Här får du ta del av statistik, lärdomar och vad som fungerat bra under 2020.

Inspelat 28 april 2021

MOD intervjuar Cecilia Arfwedson Intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare, Karolinska Huddinge sjukhus. Cecilia berättar om läget på IVA under Coronapandemin och hur donationsverksamheten har fungerat under pandemin.

Inspelat 14 april 2021

MOD svarar & förklarar – Om situationen i Sverige

Program om organdonation i Sverige idag, vilka förutsättningar som finns och vad som behöver förändras för att Sverige ska bli bättre på att respektera befolkningen höga donationsvilja.

Längd ca 38 minuter

Inspelat 30 oktober 2020

Programledare: Micaela Hamrin (MOD)

Gäster i studion: Cecilia Arfwedson, intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare Karolinska, Huddinge och Peter Carstedt, grundare MOD

MOD svarar & förklarar – Den nya lagstiftningen 

Program om vad den föreslagna nya lagstiftningen om organdonation innehåller och varför den behövs.

Längd: ca 51 minuter

Inspelat 6 november 2020

Programledare: Peter Carstedt, grundare MOD

Gäster i studion: Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska, VGR, Lina Nordqvist, Medicinsk talesperson Liberalerna

Intervju med Stefan Ström överläkare och medicinskt ansvarig för DCD-projektet. Nu är DCD-piloten avslutad och Stefan berättar hur införande av DCD kommer öka antalet donatorer i Sverige.

Inspelat 30 oktober 2020

Intervju med Per Lindnér chef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska och ansvarig för njurbytesprogrammet STEP. Per berättar här om hur njurbytesprogrammet fungerar och vilka fördelar som finns och vad programmet på sikt kan komma att innebära för att öka antalet njurtransplanterade med donatorer från levande donator.

Inspelat 30 oktober 2020.

Intervju med Annika Tibell Forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska universitets sjukhuset om varför Sverige behöver en ny lagstiftning om organdonation.

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Pia Löwenhagen Hendén, överläkare och Donationsansvarigläkare VGR, om organbevarande behandling och om de tre grundläggande förutsättningarna som finns för organbevarande behandling inom sjukvården.

De “tre gyllene reglerna” är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården .

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Kenneth Johansson ordförande för SMER (Statens medicinsk-etiska råd) om hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige och varför det kan ta tid när ny lag ska tas fram.
Inspelat 6 november 2020.