Experter förklarar

MOD har Sveriges bästa och största nätverk med sakkunniga och experter inom organdonation och vi vill gärna att fler ska få ta del av deras klokskap, insikter och analyser om organdonation och transplantation.

Här har vi samlat de intervjuer och samtal som MOD haft med flera av dessa experter senaste tiden. Dessa program och intervjuer förtydligar, förenklar, förklarar och fördjupar frågan om organdonation och är perfekta för dig som vill förstå och eller fördjupa dina kunskaper om organdonation.

MOD är en ideell icke statligt finansierad organisation, det betyder att vi är helt beroende av de gåvor som du och andra skänker till oss. Allt material MOD tar fram och tillhandahåller delar vi med oss av gratis. Så om du tycker att det MOD gör är viktigt och bra får du gärna stötta oss. Du kan bli månadsgivare här, eller så kan du swisha en valfri gåva till: 123 900 39 48.

Stort tack!

Fredagen den 19 november 2021 sände MOD liveseminariet “Om vikten av ny lagstiftning om organdonation och behovet av jämlik sjukvård i Sverige.”

Medverkande i studion är: Pia Löwhagen Hendén Regionalt Donationsansvarig läkare VGR, Linda Gyllström Krekula verksamhetschef Regional Donationscentrum Stockholm/Gotland, Ulrika Peetz Hansson Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra regionen och Katarina Lindgren donationsansvarig läkare Sunderbysjukhus.

Anna Starbrink Hälso- och sjukvårds regionråd (L), Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare och regionalt donationsansvarig läkare och Adam Trevik hjärttransplanterad medverkar som inslag under seminariet.

Programmet är cirka en timme och spelades in 19 november 2021.

Fredagen den 12 november 2021 under Donationsveckan sände MOD liveseminariet “Om hur levande donation, forskning, nya tekniker och metoder kan öka antalet organdonatorer och transplantationer.”

Programmet är 53 minuter lång och spelades in 12 november 2021

MOD har intervjuat Sandra Lindstedt som är professor och överläkare i thoraxkirurgi och transplantation vid Lunds universitets sjukhus. Sandra berättar dels om lungtransplantationer men vi pratar främst om Sandras forskning om hur stamceller kan användas för att förbättra kvalitén på donerade lungor. Tack vare Sandra och hennes teams forskning om ny behandlingsmetod hoppas man att fler donerade lungor som tidigare kasserats kan repareras och återfå god kvalitet för att sedan transplanteras med goda resultat.

Intervjun spelades in 8 november 2021.

MOD pratar med Bengt Fellström, Senior överläkare och professor i njurmedicin, om hans forskning om IgA Nefrit och läkemedel för att bromsa sjukdomsförloppet. IgA Nefrit är en av de vanligaste njursjukdomarna, vilken i de flesta fall leder dialys och för många också till att man blir njurtransplanterad.

Tack vare Bengt och hans kollegors forskning hoppas man att patienter med IgA Nefrit kan få ett långsamt sjukdomsförlopp och i bästa fall aldrig behöva starta dialys eller bli njurtransplanterade.

Läkemedlet som Bengt forskar på heter Nefecon.

Intervjun är inspelad 8 november 2021.

MOD pratar med Erik Gatenholm VD och grundare BICO om bioprinting, vad det är och hur framtiden ser ut inom området. Vad kan man bioprinta idag och är det möjligt att i framtiden kunna bioprinta även organ?

Intervjun är inspelad 5 november 2021

MOD har träffat Camilla och Peter som har varit med i njurbytesprogrammet STEP. De delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor kring levande donation av njure, att ge och att få. Ett program för dig som vill veta er om levande donation, att donera, att få och hur processen kring STEP ser ut.

Intervjun är 24 minuter lång.

Publicerat 12 november 2021

MOD har träffat Andreas Walliner som är CMO (medicinsk ansvarig) på Xvivo perfusion. Xvivo är ett medicintekniskt företag som arbetar med att utveckla metoder och tekniker för att donerade organ ska kunna förvaras och hållas i gott skick även utanför kroppen i samband med transplantationer.

För att kunna transplantera organ med goda resultat är det otroligt viktigt att de donerade organen är av god kvalitet och i gott skick, annan viktig förutsättning för en lyckad transplantation är att organen bibehåller sin goda kvalitet och sitt goda skick även utanför kroppen vid tex transporter. Tex så är lever och hjärta väldigt känsliga för transporter utanför kroppen.

Vi pratar bland annat om hur länge ett organ förvaras utanför kroppen, vilka nya spännande projekt finns det om organdonation och transplantation och om hur nya tekniker och forskning gör framsteg med målet att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. Stötta gärna MOD genom att bli månadsgivare eller genom att swisha en gåva till MOD 123 900 39 48

Avsnittet är 31 minuter långt.

Publicerats 9 november 2021

MOD möter med Ann-Katrin Krokström som arbetar som perfusionist på Barnhjärtcentrum i Lund. Vi pratar om hjärtpumpar för barn, vilka möjligheter och begränsningar som finns. Vi pratar också om den nya smidigare, mindre och lättare hjärtpumpen som ger barn och familjer större möjligheter till mer frihet. Vi pratar om varför barn får hjärtsvikt, hur länge man kan klara sig med en hjärtpump och hur en hjärtpump fungerar.

Avsnittet är 16 minuter långt.

Publicerat 18 oktober 2021

MOD möter Tommy Andersson, som är en av personerna bakom matchningsalgortimen till STEP, det skandinaviska njurbytesprogrammet. Tommy har nyligen kommit ut med en bok som heter Algoritmmakaren. I den boken berättar Tommy om hur data kan användas för att fatta bättre och mer välgrundade beslut inom flera olika områden, för att skapa bättre samhällen. Tommy är också professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och hans forskning har ofta bedrivits i nära dialog med olika beslutsfattare. 2019 utsågs Tommy till adjungerad ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

I avsnittet får du lyssna till idéen och skapandet av matchningsalgoritmen, hur det gått för STEP under sina första år, vilken potential det finns för STEP, och hur olika professioner kan samarbete för att skapa bättre förutsättningar i samhället.

Avsnittet är ca 25 minuter långt och är inspelat i juni 2021.

Meet the Expert – Linda Gyllström Krekula som är verksamhetschef för Sveriges enda Regionala Donationscentrum, region Stockholm och Gotland.

Vi pratar om idén och tanken bakom att RDc startades, hur de arbetar, vilka resultat som RDc har sett för donationsverksamheten under deras första år som verksamma samt varför det borde startas fler Regionala Donationscentrum i Sverige. Vi pratar också en del om pandemins effekter på donationsverksamheten och varför region Stockholm-Gotland har klarat sig bra.

Avsnittet är ca 30 min långt och spelades in i juni 2021.

Kort om RDc, Regionalt Donationscentrum. RDc samarbetar med sjukvården för att utveckla och stärka donationsarbetet i regionen, i syfte att öka möjligheterna för svårt sjuka patienter att bli transplanterade. Även om RDc är först ut i Sverige så är organisationsmodellen inte ny internationellt sett – RDc är inspirerat av flera framgångsrika verksamheter i andra länder. RDc har i uppdrag att samordna arbetet med organ- och vävnadsdonation i regionen, verka för en hög kunskapsnivå på området samt stödja sjukhusen under donationsprocessen. Visionen är tydlig:

Att alla människor som önskar och kan donera organ och vävnader – får donera

Att alla människor som behöver och önskar transplanteras – blir transplanterade.

MOD möter seniora sjukhusprästen Daniel Brattgård och pratar om etik och organdonation. I avsnittet pratar vi bland annat om intubering, intubering är avgörande för organdonation och en del av den organbevarande behandlingen. Utan intubering, ingen organdonation. För att kunna donera organ efter sin död krävs att man vårdas på en intensivvårdsavdelning, behandlas med respirator och får medicinska insatser som bevarar organens funktion. Den mest centrala delen i den organbevarande behandlingen är respiratorvård, vilket gör att den möjliga donatorns organ fortfarande är syresatta. Utan syresättning förstörs organen och kan således inte transplanteras. Intubering är en förutsättning för att vårdas i respirator.

De “tre gyllene reglerna” för all organbevarande behandling är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården.

Avsnittet är ca 40 minuter långt och spelades in i maj 2021.

MOD träffar Specialistsjuksköterskan och transplantationskoordinatorn Maria Söderström som arbetar på RDs (Regional Donationscentrum) i Stockholm. Vi pratar om hur och vad en koordinator arbetar med, hur processen ser ut från att de får ett samtalet om en potentiell donator till att en transplantation genomförs, hur fungerar det med väntelistan och massa annat.

Avsnittet är ca 30 minuter lång och publicerades 8 juni 2021.

MOD träffar multitransplanterade Susanna Sköldberg och pratar organdonation, transplantation och att alltid fokusera på glädjen i livet. Susanna fick nytt hjärta och nya lungor för 32 år sedan och en ny njure av sin man för 17 år sedan. Vi pratar också hur Susanna som transplanterad har upplevt pandemin. Hon blev själv sjuk i covid-19 och är idag vaccinerad.

Avsnittet är 23 minuter och publicerades 26 maj 2021.

MOD pratar med Johan Nilsson ordförande Svensk Transplantationsförening om hur förra året, 2020 såg ut för transplantationsverksamheterna i Sverige. Ett år som präglats av pandemin, men där Sverige trots detta kunna bibehålla en fungerande donations- och transplantationsverksamhet. Här får du ta del av statistik, lärdomar och vad som fungerat bra under 2020.

Inspelat 28 april 2021

MOD intervjuar Cecilia Arfwedson Intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare, Karolinska Huddinge sjukhus. Cecilia berättar om läget på IVA under Coronapandemin och hur donationsverksamheten har fungerat under pandemin.

Inspelat 14 april 2021

MOD svarar & förklarar – Om situationen i Sverige

Program om organdonation i Sverige idag, vilka förutsättningar som finns och vad som behöver förändras för att Sverige ska bli bättre på att respektera befolkningen höga donationsvilja.

Längd ca 38 minuter

Inspelat 30 oktober 2020

Programledare: Micaela Hamrin (MOD)

Gäster i studion: Cecilia Arfwedson, intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare Karolinska, Huddinge och Peter Carstedt, grundare MOD

MOD svarar & förklarar – Den nya lagstiftningen 

Program om vad den föreslagna nya lagstiftningen om organdonation innehåller och varför den behövs.

Längd: ca 51 minuter

Inspelat 6 november 2020

Programledare: Peter Carstedt, grundare MOD

Gäster i studion: Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska, VGR, Lina Nordqvist, Medicinsk talesperson Liberalerna

Intervju med Stefan Ström överläkare och medicinskt ansvarig för DCD-projektet. Nu är DCD-piloten avslutad och Stefan berättar hur införande av DCD kommer öka antalet donatorer i Sverige.

Inspelat 30 oktober 2020

Intervju med Per Lindnér chef för Transplantationscentrum på Sahlgrenska och ansvarig för njurbytesprogrammet STEP. Per berättar här om hur njurbytesprogrammet fungerar och vilka fördelar som finns och vad programmet på sikt kan komma att innebära för att öka antalet njurtransplanterade med donatorer från levande donator.

Inspelat 30 oktober 2020.

Intervju med Annika Tibell Forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska universitets sjukhuset om varför Sverige behöver en ny lagstiftning om organdonation.

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Pia Löwenhagen Hendén, överläkare och Donationsansvarigläkare VGR, om organbevarande behandling och om de tre grundläggande förutsättningarna som finns för organbevarande behandling inom sjukvården.

De “tre gyllene reglerna” är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården .

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Kenneth Johansson ordförande för SMER (Statens medicinsk-etiska råd) om hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige och varför det kan ta tid när ny lag ska tas fram.
Inspelat 6 november 2020.