Santiagokonventionen

I delbetänkandet SOU 2019:1 som presenterades i januari 2019 har donationsutredningen tagit ställning för att Sverige bör tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ, Santiagokonventionen. Konventionen har tre huvudsyften, det första är att förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga organ genom att bestämma att vissa gärningar ska straffbeläggas. Det andra är att skydda brottsoffrens rättigheter i fråga om de gärningar som straffbeläggs i enlighet med konventionen. Slutligen är syftet med konventionen att främja nationellt och internationellt samarbete när det gäller insatser mot handel med mänskliga organ.

För att Sverige ska kunna tillträda Santiagokonventionen behöver vi primärt ändra ett antal lagar, vilka ändringar i princip bara rör de straffrättsliga bestämmelser för organhandel.  Donationsutredningen föreslår att Polismyndigheten och Internationella enheten vid Nationella operativa avdelningen – Noa – utses till nationell kontaktpunkt för utredning och insatser rörande organhandel.

Vill du läsa mer om Santiagokonventionen kan du ta den av den här.

Organhandel är ett stort internationellt problem men Sverige är inte drabbat på samma sätt som andra länder. Däremot är det en viktig positionering att skriva under denna konvention, som kan rädda liv på många andra platser i världen.