Till minne av

Här kan du läsa berättelser berättade av närstående till minne av någon. 

Berättelser är skrivna av närstående till människor som tragiskt gått bort i väntan på organ eller av närstående till någon som valt att säga jag till organdonation, och efter sin död blivit organdonator.

Ni är hjältar.

Har du en minnesberättelse du vill dela med dig av? Maila till Gerd Collin på minhistoria(at)merorgandonation.se

2012 gick Madelenes pappa Yngve bort i en hjärnblödning. Ynge kunde efter sin död donera fem organ. Madelene berättar hennes och hennes familjs upplevelse och känslor kring att hastigt förlora en närstående och hur donationsprocessen gick till. Intervjun är inspelad i september 2022.

Lyssna gärna till intervjun med Ewa-Britt om känslor och tankar om att förlora ett barn och att säga ja till organdonation.

Ett program om närståendes roll under en donationsprocess. Linda Gyllström Krekula (verksamhetschef på Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland) leder samtalet tillsammans med Gabriela Brandén från MOD. I studion finns också Cecilia Arfwedson, donationsansvarig läkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Madelene Johannisson vars pappa för tolv år sedan efter sin död kunde donera fem organ. De pratar om donationsprocessen och de närståendes roll, hur närstående kan uppleva en donation och hur det känns att få reda på hur det har gått efteråt för de som kunde ta emot organen.

Programmet är inspelat i november 2022.