Statistik och rapporter

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige.

 

Just nu finns ett behov av ca 850 organ. Av dessa ca 850 personer väntar 672 personer på en ny njure, 79 personer väntar på en ny lever, 25 personer väntar på ett nytt hjärta och 42 personer väntar på nya lungor. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ.

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige. Förra året (2020) dog 41 personer i väntan på ett nytt organ och 54 personer togs permanent bort från väntelistan för ett nytt organ. Från 1 januari till 4 oktober 2021 avled 25 personer från väntelistan och 56 personer togs permanent bort från väntelistan. Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantation.

Sidan uppdaterad 8 oktober 2021.

Minskning av organdonatorer under 2020

Coronapandemin har drabbat svensk sjukvård på många sätt, intensivvården har fått ställa om verksamheten och mer än fördubbla antalet intensivvårdsplatser för att vårda patienter med Corona. Detta har gett effekter inom hela sjukvården, vilket också har påverkat donations- och transplantationsverksamheten i Sverige.

Under 2020 ser vi en minskning av organdonatorer från både avlidna och levande donatorer. Antalet organdonatorer från avlidna donatorer minskade med ca 10%, från rekordet 191 stycken 2019, till 174 stycken under förra året. Antalet levande organdonatorer minskande med mer än 21%, från 147 personer 2019, till 116 stycken förra året.

2020 var ett minst sagt ett mycket svårt och påfrestande år för många, och på många sätt. Men trots svåra omständigheter och stora påfrestningar fick hela 723 personer, tack vare organdonation ett nytt eller flera nya organ och ett nytt liv.

Lyssna gärna till MODs intervju med Johan Nilsson, ordförande i Svenskt Transplantationsförening  om hur transplantationsåret 2020 såg ut under pandemin.

I Sverige avlider cirka 90 000 personer varje år, av dessa avlider ca 3 300 personer på en intensivvårdsavdelning. Av dessa kunde 191 personer donera organ under 2019. Utöver de personer som blir organdonatorer efter sin död genomförs det ca 150 organdonationer från levande givare i Sverige. Det är i huvudsak njurar som doneras och transplanteras till i majoriteten av fallen, en nära anhörig som är i behov av ett nytt organ.

Ett etablerat sätt att redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer per miljon invånare och år. I många år har Sverige haft omkring 15 organdonatorer per miljon invånare och år, men det har nu ökat till 19 organdonatorer per miljon invånare. Det betyder att siffran fortfarande är förhållandevis mycket låg om man jämför med exempelvis vårt grannland Norge som har kommit längre än Sverige i antalet personer som blir organdonatorer per år. Spanien är världsledande med omkring 47 organdonationer per miljon invånare och år.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret med mera.

I Sverige vi arbetat med organdonation och transplantationer sedan 1964. Tack vare alla dessa organdonatorer har väldigt många människor fått livet åter.