Statistik

Rekordmånga organdonatorer under årets första tre kvartal.

 

Sidan är uppdaterad  5/10 2023

Aktuell statistik 2023

Just nu väntar omkring 710 personer på nytt organ.  Nedan kan du ta del av väntelistan, organ för organ enligt statistik från 5 oktober 2023*.

 • Njure: 562 personer
 • Lever: 50 personer
 • Lever och njure: 4 personer
 • Hjärta: 29 personer
 • Lungor: 30 personer
 • Hjärta och lungor: 1 person
 • Njure och pancreas: 20 personer
 • Cellöar: 16 personer
 • Hjärta och lever: 0 person
 • Pancreas: 3 personer
 • Multiviceraltransplantation: 3 personer

Rekordmånga organdonatorer kvartal ett till kvartal tre 2023

 • DBD-donatorer: 137 st
 • DCD-donatorer: 46 st
 • Totalt 183 st avlidna donatorer
 • Levande donatorer: 66 st, samtliga har donerat en njure, varav fyra stycken har kunnat donera njure tack vare njurbytesprogrammet STEP.

*http://www.scandiatransplant.org/data/scandiatransplant-figures

Hitintills i år har 73 personer avlidit eller permanent tagits bort från väntelistan. 

Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantationsoperation och den livslånga medicinering som det innebär.

Detta stycke är uppdaterat 5/7 2023

206 personer donerade organ efter sin död under förra året, 2022, vilket är rekordmånga organdonatorer. Det är en ökning med 14 stycken från föregående år som också det var ett rekordår. Det genomfördes 756 livräddande transplantationer.

I Sverige finns det idag två donationmetoder, DBD och den relativt nya donationsmetoden DCD. Sverige hade under förra året 159 personer som donerade organ genom DBD som donationsmetod och 47 personer kunde tack vare den nya donationsmetoden DCD få sin donationsvilja uppfylld.

Förra året, 2022 var det 99 personer som donerade en njure som levande donator.

I Sverige har vi sedan 1996 ett så kallat förmodat samtycke till donation. Det innebär att om du inte tydligt har sagt nej förmodas du vara positivt till att donera dina organ. Detta är baserat på undersökningar som genomförts och på den höga donationsvilja som finns bland befolkningen.

2022 var donationsviljan känd i 40,5% av fallen*. En donationsvilja kan man göra känd på flera sätt dels genom att prata med närstående och genom att registrera sig i donationsregistret.

* Källa https://www.icuregswe.org/

Ett etablerat sätt att redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer per miljon invånare och år. I många år har Sverige haft omkring 15 organdonatorer per miljon invånare och år, men det har nu ökat till 19 organdonatorer per miljon invånare. Det betyder att siffran fortfarande är förhållandevis mycket låg om man jämför med exempelvis vårt grannland Norge som har kommit längre än Sverige i antalet personer som blir organdonatorer per år. Spanien är världsledande med omkring 47 organdonationer per miljon invånare och år.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer med mera.

I Sverige vi arbetat med organdonation och transplantationer sedan 1964. Tack vare alla dessa organdonatorer har väldigt många människor fått livet åter.

Statistik föregående år, 2022

Rekordår för antalet organdonatorer i Sverige, ökning med 14 organdonatorer mot 2021 192 organdonatorer.

Antalet organdonatorer under 2022

 • DBD-donatorer: 159 st
 • DCD-donatorer: 47 st
 • Totalt 206 st avlidna donatorer
 • Levande donatorer: 99 st

Antalet transplanterade personer 2022

 • Njure avliden donator: 337 personer, totalt 347 njurar (5 personer fick dubbla njurar från avliden donator)
 • Njure levande donator: 99 personer, varav 4 personer genom STEP (njurbytesprogrammet).
 • Lever: 163 personer
 • Lever och njure: 3 personer
 • Hjärta: 54 personer
 • Lungor: 39 personer (36 personer dubbellungor och 3 personer singellunga)
 • Hjärta och lungor: 1 person
 • Cellöar: 1 personer
 • Pancreas: 2 personer
 • Njure och panceras: 16 personer
 • Mulitviceraltransplantation (tarm, lever och pancreas): 1 person

Förra året blev ett rekordår år för antalet organdonatorer i Sverige,  206 personer donerade efter sin död organ. Det är en ökning med 14 stycken från förra årets rekordår på 192 donatorer.

Det genomfördes totalt 715 transplantationer i Sverige förra året, varav 99 st med njurar från levande donator. Tack till dig som säger ja till organdonation. 

Tack vare levande donatorer genomfördes det 4 stycken korsvis njurdonationer via njurbytesprogrammet STEP under 2022. Vill du veta mer om njurbytesprogrammet, läs här.

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige. Förra året (2022) var det 100 personer som avled (37 personer) eller permanent togs bort (63 personer) från väntelistan, vilket är en minskning med åtta personer mot 2021 då den siffran var 108 personer. Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantation.

Statistik och information är hämtad från Socialstyrelsen, Scandiatransplant och GODT (Global Observatory on donation and transplantation).