Statistik och rapporter

Ungefär två personer i veckan avlider eller tas permanent bort från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige.

 

2021 – rekordår för antalet organdonatorer!

Förra året blev ett rekordår år för antalet organdonatorer i Sverige, mycket tack vare införandet av DCD som donationsmetod i Sverige. Även om Sverige och svensk sjukvård varit hårt pressade under pandemin har Sverige lyckats bibehålla en fungerande donations- och transplantationsverksamhet, vilket är fantastiskt!

192 personer blev organdonatorer och donerade sina organ till en annan svårt sjuk medmänniska. Av dessa var det 27 personer som tack vare införandet av DCD som donationsmetod som fick möjligheten att bli organdonator, något som tidigare inte varit möjligt. Här kan du läsa mer om DCD.

Tack vare att 192 personer valt att säga ja till organdonation fick 750 personer nytt liv. Tack till alla som säger ja till organdonation, ni räddar liv.

Även antalet donationer från levande donatorer ökade något förra året, 118 personer valde att donera en njure som levande donator, det är en ökning med två stycken donatorer jämfört med 116 personer under 2020. En levande donator donerade en bit av sin lever.

Tack vare levande donatorer genomfördes det 12 korsvis njurdonationer via njurbytesprogrammet STEP under förra året, 2021.

Förra året (2021) var det 108 personer dog eller permanent togs från väntelistan, det är en ökning med 17 personer mot 2020 då den siffran var 91 personer.

Sidan är uppdaterad 10/1 2022

Just nu finns ett behov av ca 815 organ. Av dessa ca 815 personer väntar 648 personer på en ny njure, 76 personer väntar på en ny lever, 16 personer väntar på ett nytt hjärta och 34 personer väntar på nya lungor. En person väntar på både hjärta och lungor, 23 personer väntar på njure och pancreas, 6 personer väntar på cell-öar och 7 personer står på väntelistan för pancreas.  En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ.

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige. Förra året (2021) var det 108 personer dog eller permanent togs  från väntelistan, det är en ökning med 17 personer mot 2020 då den siffran var 91 personer. Det är i snitt två personer i veckan. Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantation.

Sidan uppdaterad 10/1 2022

I Sverige avlider cirka 90 000 personer varje år, av dessa avlider ca 3 300 personer på en intensivvårdsavdelning. Av dessa kunde 192 personer donera organ under 2021, vilket är rekordmånga organdonatorer. Tack vare införandet av DCD som donationsmetod i Sverige fick vi en ökning med 27 donatorer via DCD.

Utöver de personer som blir organdonatorer efter sin död genomförs det ca 120 organdonationer från levande givare i Sverige. Det är i huvudsak njurar som doneras och transplanteras till i majoriteten av fallen, en nära anhörig som är i behov av ett nytt organ.

Ett etablerat sätt att redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer per miljon invånare och år. I många år har Sverige haft omkring 15 organdonatorer per miljon invånare och år, men det har nu ökat till 19 organdonatorer per miljon invånare. Det betyder att siffran fortfarande är förhållandevis mycket låg om man jämför med exempelvis vårt grannland Norge som har kommit längre än Sverige i antalet personer som blir organdonatorer per år. Spanien är världsledande med omkring 47 organdonationer per miljon invånare och år.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret med mera.

I Sverige vi arbetat med organdonation och transplantationer sedan 1964. Tack vare alla dessa organdonatorer har väldigt många människor fått livet åter.