Statistik och rapporter

Ungefär två personer i veckan avlider eller tas permanent bort från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige.

 

I Sverige avlider cirka 90 000 personer varje år, av dessa avlider omkring 3 300 personer på en intensivvårdsavdelning. Av dessa kunde 192 personer donera organ under 2021, vilket är rekordmånga organdonatorer. Tack vare införandet av DCD som donationsmetod i Sverige fick vi en ökning med 27 donatorer via DCD.

Utöver de personer som blir organdonatorer efter sin död genomförs det runt 120-150 organdonationer årligen från levande givare i Sverige. Det är i huvudsak njurar som doneras och transplanteras till i majoriteten av fallen, en nära anhörig som är i behov av ett nytt organ.

Ett etablerat sätt att redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer per miljon invånare och år. I många år har Sverige haft omkring 15 organdonatorer per miljon invånare och år, men det har nu ökat till 19 organdonatorer per miljon invånare. Det betyder att siffran fortfarande är förhållandevis mycket låg om man jämför med exempelvis vårt grannland Norge som har kommit längre än Sverige i antalet personer som blir organdonatorer per år. Spanien är världsledande med omkring 47 organdonationer per miljon invånare och år.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret med mera.

I Sverige vi arbetat med organdonation och transplantationer sedan 1964. Tack vare alla dessa organdonatorer har väldigt många människor fått livet åter.

Just nu finns ett behov av cirka 780 organ.  Så här ser väntelistan ut nu (1 juli, 2022), organ för organ.

 • Njure: 614 personer
 • Lever: 73 personer
 • Lever och njure: 3 personer
 • Hjärta 28 personer
 • Lungor: 34 personer
 • Hjärta och lungor: 0 personer
 • Njure och pancreas: 20 personer
 • Cellöar: 4 personer
 • Pancreas: 9 personer
 • Tarm 1 person

Under första och andra kvartalet januari-juni, 2022, var det 20 personer som avled och 35 personer permanent togs bort från väntelistan.

Antalet organdonatorer under första och andra kvartalet 2022:

 • DBD-donatorer: 80 st
 • DCD-donatorer: 26 st
 • Levande donatorer: 60 st

Antalet transplanterade personer under första och andra kvartalet 2022:

 • Njure avliden donator: 182 personer
 • Njure levande donator: 60 personer
 • Lever: 83 personer
 • Hjärta: 25 personer
 • Lungor: 23 personer
 • Hjärta och lungor: 1 person
 • Cellöar: 1 personer
 • Pancreas: 10 personer
 • Tarm: 1 person

Totalt har 386 personer fått nytt organ tack vare att 106 personer donerat sina organ efter sin död. Och 60 personer har tack vare levande donator fått en ny njure.

Sidan uppdaterad 4/7 2022

2021 – rekordår för antalet organdonatorer i Sverige.

Förra året blev ett rekordår år för antalet organdonatorer i Sverige, mycket tack vare införandet av DCD som donationsmetod i Sverige. Även om Sverige och svensk sjukvård varit hårt pressade under pandemin har Sverige lyckats bibehålla en fungerande donations- och transplantationsverksamhet, vilket är fantastiskt!

192 personer blev organdonatorer och donerade sina organ till en annan svårt sjuk medmänniska. Av dessa var det 27 personer som tack vare införandet av DCD som donationsmetod som fick möjligheten att bli organdonator, något som tidigare inte varit möjligt. Här kan du läsa mer om DCD.

Det genomfördes totalt 750 transplantationer i Sverige förra året, varav 118 st med njurar från levande donatorer och en levande donator donerade en bit av sin lever. Tack till dig som säger ja till organdonation. 

Även antalet donationer från levande donatorer ökade med två personer från 116 personer till 118 personer som donerade som levande donator.

Tack vare levande donatorer genomfördes det 12 korsvis njurdonationer via njurbytesprogrammet STEP under förra året, 2021. Vill du veta mer om njurbytesprogrammet, läs här.

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige. Förra året (2021) var det 108 personer som dog eller permanent togs  från väntelistan, det är en ökning med 17 personer mot 2020 då den siffran var 91 personer. Det är i snitt två personer i veckan. Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantation.

Sidan är uppdaterad 12/5 2022