Statistik

Rekordmånga organdonatorer under 2023. 258 personer kunde efter sin död donera organ. Det är en ökning med 25% mot föregående rekordår.

 

Sidan är uppdaterad  2/7 2024

Aktuell statistik 2024

Just nu väntar omkring 730 personer på nytt organ.  Nedan kan du ta del av statistik från väntelistan, hur många som hitintills i år efter sin död donerat organ och hur många som blivit transplanterade, enligt statistik från 2 juli 2024*.

Statistik väntelistan i Sverige

 • Njure: 615 personer
 • Lever: 33 personer
 • Lever och njure: 4 personer
 • Hjärta: 20 personer
 • Lungor: 19 personer
 • Hjärta och lungor: 0 person
 • Njure och pancreas: 16 personer
 • Cellöar: 23 personer
 • Hjärta och lever: 0 person
 • Pancreas: 3 personer
 • Multiviceraltransplantation: 0 personer

Statistik antal transplanterade under första och andra kvartalet 2024

 • Njure avliden donator: 181 personer
 • Njure levande donator: 62 personer varav 4 genom STEP
 • Lever: 76 personer
 • Hjärta: 28 personer
 • Hjärta och lungor: 1 person
 • Lungor: 34 personer
 • Pancreas: 9 personer
 • Cellöar: 1 person
 • Multiviceraltransplantation: 1 person

Statistik antal avlidna donatorer

 • DBD donation: 78 personer
 • DCD donation: 27 personer

Hittills i år har 105 personer efter sin död, donerat ett eller flera organ andra svårt sjuka människor. Tack vare att dessa personer valt att säga ja till organdonation kunde 392 personer få nytt organ.

Hitintills i år har tio personer avlidit i väntan på organ och 18 personer har permanent tagits bort från väntelistan.

*http://www.scandiatransplant.org/data/scandiatransplant-figures

Sidan är uppdaterad  2/7 2024

Under 2023 hade Sverige rekordmånga organdonatorer. Totalt kunde 258 personer donera sina organ efter sin död. Detta hade inte varit möjligt utan det arbete som lagts ner under de senaste tio åren. Äntligen kan fler som vill donera organ få möjlighet att göra det.

Det var också rekordmånga organ som kunde transplanteras, 906 organ kunde rädda andra svårt sjuka människors liv.

Ett av MODs mål under många år har varit att förändra lagstiftningen om organdonation. Den 1 juli 2022 trädde den nya lagstiftningen om organdonation i kraft efter många års arbete. Med den nya lagstiftningen på plats, ny donationsmetod och intensivvårdens otroliga arbete ges idag fler som vill donera organ möjlighet till det. Fler organdonatorer innebär också fler chanser till liv, och hopp för dem som väntar på nytt organ idag och i morgon.

Genom att många fler kunnat donera organ kan också fler liv räddas genom en transplantation.

Fler än någonsin tidigare har kunnat hjärttransplanteras (68 personer fick nytt hjärta 2023) och lungtransplanteras (86 personer fick nya lungor/ny lunga 2023), och det är naturligtvis en fantastisk utveckling. Under de kommande åren ser vi en fortsatt ökning av både donatorer och transplantationer. Fler som väntar på organ kommer ges möjlighet till en livräddande transplantation.

Stort tack till dig som stöttat MODs arbete genom åren, ditt stöd och bidrag har varit avgörande för att vi under 2023 kunde ge rekordmånga människor möjligheten att efter sin död donera sina organ.

 • DBD-donatorer: 190 st
 • DCD-donatorer: 68 st
 • Totalt 258 st avlidna donatorer
 • Levande donatorer: 100 st, samtliga har donerat en njure, varav sex stycken har kunnat donera njure tack vare njurbytesprogrammet STEP.

Förra året 2023, var det 92 personer som aldrig hann få nytt organ. 

Det är 92 personer för många. Dessa 92 personer avled eller togs permanent borts från väntelistan för nytt organ. Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantations-operation och den livslånga medicinering som det innebär.

Tack vare 258 personers ja till donation efter sin död och att 100 personer valde att donera njure som levande donator kunde 906 organ doneras och transplanteras.

I Sverige finns det idag två donationmetoder, DBD och den relativt nya donationsmetoden DCD. Sverige hade under förra året 190 personer som donerade organ genom DBD som donationsmetod och 68 personer kunde tack vare den nya donationsmetoden DCD få sin donationsvilja uppfylld.

Förra året, 2023 var det 100 personer som donerade en njure som levande donator.

Ett etablerat sätt att redovisa antalet organdonationer är att räkna antalet donatorer per miljon invånare och år. I många år har Sverige haft omkring 15 organdonatorer per miljon invånare och år, men det har nu ökat till 19 organdonatorer per miljon invånare. Det betyder att siffran fortfarande är förhållandevis mycket låg om man jämför med exempelvis vårt grannland Norge som har kommit längre än Sverige i antalet personer som blir organdonatorer per år. Spanien är världsledande med omkring 47 organdonationer per miljon invånare och år.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer med mera.

I Sverige vi arbetat med organdonation och transplantationer sedan 1964. Tack vare alla dessa organdonatorer har väldigt många människor fått livet åter.

Statistik föregående år, 2023

Rekordår för antalet organdonatorer i Sverige, 258 personer donerade organ efter sin död. Det är en ökning med 25% mot tidigare rekordår, 2022 då 206 personer kunde donera organ efter sin död.

Antalet organdonatorer under 2023

 • DBD-donatorer: 190 st
 • DCD-donatorer: 68 st
 • Totalt 258 st avlidna donatorer
 • Levande donatorer: 100 st

Antalet organ som transplanterats under 2023

 • Njure avliden donator: 423
 • Njure levande donator: 100 personer, varav 6 personer genom STEP (njurbytesprogrammet).
 • Lever: 198
 • Lever och njure: 8
 • Hjärta och lever: 1
 • Hjärta: 68
 • Lungor: 85 personer (83 personer dubbellungor och 2 personer singellunga)
 • Hjärta och lungor: 1
 • Pancreas: 23
 • Cellöar: 6
 • Njure och panceras: 20
 • Mulitviceraltransplantation (tarm, lever och pancreas): 2

 

Det genomfördes totalt 906 transplantationer i Sverige förra året var av100 stycken transplantationer med njurar från levande donator. Tack till dig som säger ja till organdonation. 

Tack vare levande donatorer genomfördes det också 6 stycken korsvis njurdonationer via njurbytesprogrammet STEP under 2022. Vill du veta mer om njurbytesprogrammet, läs här.

I snitt dör en person i veckan från väntelistan, till följd av att organbristen är så stor i Sverige. Förra året (2023) var det 92 personer som avled (27 personer) eller permanent togs bort (65 personer) från väntelistan, vilket är en minskning med åtta personer mot 2023 då den siffran var 100 personer. Vanligaste anledningen till att man permanent tas bort från väntelistan är att man blivit för sjuk för att klara av en transplantation.

Statistik och information är hämtad från Socialstyrelsen, Scandiatransplant och GODT (Global Observatory on donation and transplantation).