Årsredovisning och stadgar

Alla MODs intäkter går till att finansiera vår verksamhet och vårt arbete för att ingen ska dö i väntan på organ.

MOD arbetar främst tillsammans med vårt stora nätverk med påverkansarbete mot politiker, beslutsfattare och andra sakkunniga inom området för att skapa förutsättningar för att Sverige ska bli världsledande inom organdonation. Vi arbetar också med att sprida kunskap om organdonation, både till allmänheten men också till politiker och inom sjukvården och ser oss som en plattform för goda idéer och att driva förändringsarbete.

Dokument