Närstående

Här kan du ta del av berättelser från personer som är närstående till någon som är i behov av ett nytt organ för att överleva. Personerna har en nära personlig koppling till organdonation och organtransplantation. Vill du berätta hur det är att vara närstående till någon som är i behov av ett nytt organ för att överleva? Hör av dig till Gerd Collin på minhistoria(at)merorgandonation.se