Varför har ny lagstiftning varit avgörande?

Vi behöver göra någonting åt den osäkerhet som finns omkring hur man får behandla en individ som är en potentiell organdonator.

Annika Tibell, Forsknings- och utbildningsdirektör KS

Varför behövdes en ny lagstiftning om organdonation?

Frågan om ny lagstiftning gällande organdonation har varit en följetong som har utretts två gånger sedan 2013 (läs mer om de statliga utredningarna här). Bristen på juridisk tydlighet har avsevärt komplicerat arbetet med organdonation i Sverige. Tidigare fanns det tydlig lagstiftning som reglerar vård som ges till en patient i syfte att rädda dennes liv, och det fanns också tydlig lagstiftning som reglerar vad som får göras efter att en patient är avliden för att kunna donera sina organ.

Den tidigare otydliga lagstiftning skapade osäkerhet, vilket innebar att väldigt många möjliga organdonatorer inte uppmärksammas. Lagstiftningen som reglerar vad sjukvården får och ska göra för att möjliggöra organdonation har tidigare varit föråldrad och otydligt, vilket har bidragit till osäkerhet inom intensivvården och till att potentiella donatorer inte alltid har identifierats. Den nya lagstiftningen innebär avgörande förändringar som kommer leda till att det blir möjligt att i högre utsträckning respektera viljan till donation. På sikt kommer Sverige tack vare uppdaterad lagstiftning kunna dubblera antalet organdonatorer.

För att kunna uppfylla fler individers önskan att donera behövs;

  • Ett tydligt regelverk.
  • Ett förtroende hos allmänheten.
  • En organisation inom sjukvården som prioriterar frågan.

Den medicinska kunskapsutvecklingen har nått längre än juridiken på detta område vilket gjorde att det tidigare regelverket släpande efter. För dig som vill förstå bakgrunden till varför Sverige behövde en ny lagstiftning om organdonation rekommenderar vi att du lyssnar till MODs liveseminarium “Om vikten av ny lagstiftning om organdonation och behovet av jämlik sjukvård i Sverige.” I detta seminarium kan du ta del av vad professionen säger om varför en ny lagstiftning varit avgörande att få till.

Medverkande i studion var: Pia Löwhagen Hendén Regionalt Donationsansvarig läkare VGR, Linda Gyllström Krekula verksamhetschef Regional Donationscentrum Stockholm/Gotland, Ulrika Peetz Hansson Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra regionen och Katarina Lindgren donationsansvarig läkare Sunderbysjukhus.

Anna Starbrink Hälso- och sjukvårds regionråd (L), Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare och regionalt donationsansvarig läkare och Adam Trevik hjärttransplanterad medverkar som inslag under seminariet.

Programmet är cirka en timme och spelades in 19 november 2021.

Lyssna gärna till kloka ord från Annika Tibell Forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska universitets sjukhuset, om varför Sverige behövde en ny lagstiftning om organdonation. Du ser intervjun med henne i klippet här bredvid. Intervjun är inspelad 2020.