Sverige och norden

När det kommer till antalet organdonationer från avlinda donatorer per miljon invånare har Sverige de senaste åren gått om flera länder och ligger idag strax bakom Finland och Island.

Sidan är uppdaterad 10/1 2024

I Sverige är vi jämförelsevis bra på att arbeta med levande organdonation, tillsammans med Norge ligger vi i topp i norden över antalet levande donationer per miljon invånare. I Sverige genomförs ca 100-150 organdonationer från levande donatorer, främst av njurar.

När det kommer till antalet organdonationer från avlinda donatorer har Sverige de senaste åren, från att ha legat långt efter våra nordiska grannar, både kommit i kapp och om de flesta länderna i Norden.  Av våra grannländer är det Finland och Island som ligger strax före Sverige gäller antalet donationer per miljon invånare från avlidna. I tabellen bredvid kan du se den senaste jämförelsen av alla nordiska länder vad gäller organdonation per miljon invånare.