Sverige och norden

När det kommer till antalet organdonationer från avlinda donatorer ligger Sverige efter våra nordiska grannländer.

I Sverige är vi jämförelsevis bra på att arbeta med levande organdonation, tillsammans med Norge ligger vi i topp i norden över antalet levande donationer per miljon invånare. I Sverige genomförs ca 150 organdonationer från levande donatorer, främst av njurar.

När det kommer till antalet organdonationer från avlinda donatorer ligger Sverige långt efter våra nordiska grannländer. Av våra grannländer är det Finland och Norge som med god marginal ligger i topp när det gäller antalet donationer från avlidna. Sverige och Danmark ligger dessvärre lågt efter i statistiken. I tabellen bredvid kan du se den senaste jämförelsen av alla nordiska länder vad gäller organdonation per miljon invånare.