Vaccinering mot covid-19

Sidan uppdaterades 5 februari 2021 kl 17:35.

Senaste nytt – Alla transplanterade ingår nu i FAS 2 för vaccinering av Covid-19

Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2.

Tidigare fanns det en skrivning hos Folkhälsomyndigheten att transplantationen skulle ha genomförts inom 12 månader denna är nu justerad tack vare att organisationer, bla MOD och representanter från professionen delgett FoHM aktuell och uppdaterad kunskap på området. Myndigheten har idag 5/2 2021 beslutat att någon tidsgräns inte ska gälla för när man transplanterats. Alla som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation omfattas alltså av prioriteringen, samt deras hushållskontakter.

Att transplanterade patienter ingår i riskgrupp och har en ökad risk att drabbas av svår covid-infektion i jämförelse med andra är konstaterat. De internationella siffror som tidigare publicerats gjorde gällande att över 20 procent av organtransplanterade som bekräftats smittade har avlidit. Resultatet av en svensk studie från Sahlgrenska Universitetsjukhuset (av John Softeland) visade att cirka 11 procent av transplanterade hade avlidit.

Att transplanterade patienter ingår i riskgrupp och har en ökad risk att drabbas av svår covid-infektion i jämförelse med andra är konstaterat. De internationella siffror som tidigare publicerats gjorde gällande att över 20 procent av organtransplanterade som bekräftats smittade har avlidit. Resultatet av en svensk studie från Sahlgrenska Universitetsjukhuset (av John Softeland) visade att cirka 11 procent av transplanterade hade avlidit.

Frågor och svar om vaccinering mot Covid-19 och transplanterad

Många undrar vad det är som gäller för dig som är transplanterad och vaccinering mot covid-19? MOD har sammanställt det vi idag vet om vad som gäller för dig som är transplanterad.

Idag vet vi att vaccinering av majoriteten av befolkning är snabbaste och bästa sättet för att bromsa och stoppa covid-19 spridningen i samhället. Att vaccinera sig är viktigt för att dels skydda sig själv mot smitta och svår sjukdom, men också för att skydda de personer som av en eller fler skäl inte själva kan vaccinera sig.

Ska jag som transplanterad vaccinera mig?

Det är klokt och bra att vaccinera sig mot covid-19. Så här skriver Sahlgrenska sjukhuset:

Vi bedömer risken för svår komplikation betydligt större vid COVID-19-sjukdom jämfört med risk för vaccin-komplikation. Vi rekommenderar alla organtransplanterade att vaccinera sig mot COVID19”.

Du kan läsa deras rekommendationer och riktlinjer här: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/verksamhet-transplantationscentrum/

Får jag själv välja vilket vaccin jag vill ta?

Som det ser ut i dagsläget kommer du inte kunna få välja vilket vaccin du får ta, utan du får ta det vaccin som finns tillgängligt för dig vid ditt vaccinationstillfälle. För samtliga framtagna och godkända vaccin behöver du ta två sprutor av samma vaccin med angiven tid mellan dessa sprutor. Bägge sprutorna ska tas vid samma mottagning.

Vilka typer av vaccin är framtagna och godkända?

I dagsläget finns det fem framtagna och godkända vaccin. Vaccinerna använder olika tekniker för att ge skydd mot Corona, men samtliga bygger på en helt ny princip, vaccinen är varken levande eller avdödat, utan syntetiskt framställt.

Kan jag som transplanterad ta alla vaccin mot covid-19?

Enligt Wellcome.org ska samtliga dessa fem framtagna och godkända vaccin gå att ta om du äter immunsänkande mediciner. Du lan läsa mer om detta här: (texten är på engelska), https://wellcome.org/news/what-different-types-covid-19-vaccine-are-there

Finns det något vaccin som är rekommenderat att ta för mig som transplanterad?

Det är fortfarande för tidigt att säga. Dock är vaccinering med något vaccin bättre än ingen vaccinering alls.

När kommer jag som transplanterad att kunna vaccinera mig?

Alla transplanterade är i riskgrupp för covid-19 och omfattas nu av FAS 2 vid vaccinering i Sverige. Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2.

Tidigare fanns det en skrivning hos Folkhälsomyndigheten att transplantationen skulle ha genomförts inom 12 månader denna är nu justerad tack vare att organisationer, bla MOD och representanter från professionen delgett FoHM aktuell och uppdaterad kunskap på området. Myndigheten har idag 5/2 2021 beslutat att någon tidsgräns inte ska gälla för när man transplanterats. Alla som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation omfattas alltså av prioriteringen, samt deras hushållskontakter.

Jag har redan haft covid-19 ska jag vaccinera mig?

Idag rekommenderas alla med att vaccinera sig, oavsett om du haft covid-19 eller inte.

Biverkningar av vaccinen, vilka är dessa?

De vaccin som är framtagna, testade och godkända är anmärkningsvärt säkra och biverkningarna är jämförbara med den typ av biverkningar vi känner till från vaccin mot säsongs-influensa. Dock ingår aldrig transplanterade i testgrupper för vaccin, men i de länder där vaccineringen kommit långt finns ännu inge indikationer på att transplanterade är extra utsatta för biverkningar från vaccinet, oavsett vilket. De vanligaste rapporterade biverkningarna helt ofarliga och är ungefär desamma som vid vaccinering av säsongs-influensan, dvs rodnad vid sticket, öm i armen, lättare huvudvärk och i vissa fall förhöjd temperatur någon dag.

Påverkar vaccinet mina mediciner?

Det finns idag inget som tyder på att vaccinet, oavsett vilket du tar kommer påverka dina mediciner.

Om jag får biverkningar av vaccinet vad gör jag då?

Med största sannolikhet kommer du inte få några allvarliga eller oroande biverkningar. Men om du mot förmodan skulle få det så kontaktar du din husläkare, eller den läkare som vaccinerade dig.

Vem ska jag prata med om vaccinering? Min behandlade läkare eller min husläkare?

Som transplanterade om du har specifika frågor kring din sjukdom eller dess behandling så bör du prata med din behandlande läkare. Övriga frågor bör du diskutera med din husläkare.

Vem kommer kalla mig till vaccinering?

Transplanterade är i riskgrupp för covid-19. Om du är organtransplanterad de senaste 12 månader, eller är 65+ eller har dialys igår du i vaccinationsstrategins FAS 2.  Övriga organtransplanterade ingår i FAS 3. Vem som kommer att kalla dig kommer troligen att skilja sig åt från region till region. Vi vet således inte om du kommer att få en kallelse när det är din tur att vaccinera dig eller om du kommer att vaccinera dig vid de vanligaste vaccinationsställena, dvs husläkarmottagningar och andra ställe där vaccineringar genomförs.