Barn och organdonation

Fredrik Hugosson som utöver att han är intensivvårdsläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg,  är nationell donationsansvarig läkare för barn och organdonationer.

MOD pratar med Fredrik Hugosson som utöver att han är intensivvårdsläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg, är nationell donationsansvarig läkare för barn och organdonationer. I intervjun pratar MOD och Fredrik om allt som rör barn och organdonation, stöd till föräldrar, hur donationsprocessen går till och varför barn väldigt sällan blir organdonatorer.

Intervjun är inspelad i november 2021 och är cirka 26 minuter lång.