Barn och organdonation

Fredrik Hugosson som utöver att han är intensivvårdsläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg,  är nationelltt donationsansvarig läkare för barn och organdonationer.

MOD pratar med Fredrik Hugosson som utöver att han är intensivvårdsläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg, är nationell donationsansvarig läkare för barn och organdonationer. I intervjun pratar MOD och Fredrik om allt som rör barn och organdonation, stöd till föräldrar, hur donationsprocessen går till och varför barn väldigt sällan blir organdonatorer.

Intervjun är inspelad i november 2021 och är cirka 26 minuter lång.

Hur är det att vara ung och vänta på nytt organ och leva som transplanterad?

I programmet möter du Agnes, 19 år, levertransplanterad tre gånger, Emilia 23 år, njurtransplanterad två gånger och Emily 23 år njurtransplanterad och just nu på väntelistan för ny njure. Martin 25 år, levertransplanterad och hans bror Kristoffer.

Alla fem delar de med sig av sina upplevelser av hur det är att vara ung och transplanterad. Programmet gör tillsammans med Xenter och med stöd från Allmänna Arvsfonden.