Förälder till sjukt barn

Att vara förälder i sig kan vara en utmaning. Att ha ett sjukt barn som behöver nytt organ adderar ytterligare en dimension till föräldraskapet. Ovissheten, rädslan och tankar om framtiden.

På denna sida kan du ta del av andra föräldrars tankar och känslor inför att vara förälder till ett sjukt barn i behov av ett nytt organ för att överleva.

Sidan görs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Ett program om hur det är att vara förälder till ett barn som behöver ett nytt organ. I studion möter du mamma Marie och levertransplanterade dottern Linn. De delar med sig av sin berättelse och sina erfarenheter om hur det är att vara mamma till ett barn som behöver nytt organ och hur det är att vara ett barn och ung vuxen och behöva ett organ och leva som transplanterad.

Programmet gjordes med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Överläkare Marie Hilderman berättar om övergången från barnmottagning till vuxenmottagning på njurmedicin på Danderyd sjukhus. Marie delar med sig av tips och tankar inför övergången. Intervjun är inspelad november 2023.