Forskning och framsteg

Här hittar du spännande intervju inom området forskning och framsteg.

Intervju med Gunnar Tufveson tidigare verksamhetschef vid transplantation på Akademiska sjukhuset Uppsala, om den behandling som idag finns för dig med höga nivåer av donatorspecifika HLA-antikroppar. Gunnar har deltagit i studierna med behandling av patienter som pågrund av sina nivåer och bredd av donatorspecifika HLA-antikroppar har mycket svårt att bli transplanterade.

Idag finns läkemedlet Idefirix som möjlig behandling för dessa patienter. Gunnar berättar mer om studierna, resultatet och vilka möjligheter som läkemedlet kan ge dessa patienter.

Intervjun är inspelad i november 2022 och är 26 minuter lång.

MOD har träffat Andreas Walliner som är CMO (medicinsk ansvarig) på Xvivo perfusion. Xvivo är ett medicintekniskt företag som arbetar med att utveckla metoder och tekniker för att donerade organ ska kunna förvaras och hållas i gott skick även utanför kroppen i samband med transplantationer.

För att kunna transplantera organ med goda resultat är det otroligt viktigt att de donerade organen är av god kvalitet och i gott skick, annan viktig förutsättning för en lyckad transplantation är att organen bibehåller sin goda kvalitet och sitt goda skick även utanför kroppen vid tex transporter. Tex så är lever och hjärta väldigt känsliga för transporter utanför kroppen. Vi pratar bland annat om hur länge ett organ förvaras utanför kroppen, vilka nya spännande projekt finns det om organdonation och transplantation och om hur nya tekniker och forskning gör framsteg med målet att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. Avsnittet är 31 minuter långt.

Publicerats 9 november 2021

Erik Gatenholm VD och grundare BICO om bioprinting, vad det är och hur framtiden ser ut inom området. Vad kan man bioprinta idag och är det möjligt att i framtiden kunna bioprinta även organ?

MOD pratar med Ming Yao som är läkare och forskare vid Karolinska sjukhuset Huddinge. Mings forskning handlar om att hitta metoder att påverka kroppens immunförsvar till att acceptera det donerade organet, i detta fall lever. Ming och hans team har framför allt studerat hur man med hjälp av en cellbehandling kunna minska eller i bästa fall undvika livslång behandling med immunosuppression efter organtransplantation. Förberedande studier genomförs i nuläget med hopp om att detta inom kort kan bli en klinisk verklighet.

Intervjun är inspelad i juni 2022 och är 16 minuter lång.

MOD har intervjuat Sandra Lindstedt som är professor och överläkare i thoraxkirurgi och transplantation vid Lunds universitets sjukhus. Sandra berättar dels om lungtransplantationer men vi pratar främst om Sandras forskning om hur stamceller kan användas för att förbättra kvalitén på donerade lungor. Tack vare Sandra och hennes teams forskning om ny behandlingsmetod hoppas man att fler donerade lungor som tidigare kasserats kan repareras och återfå god kvalitet för att sedan transplanteras med goda resultat.

Intervjun spelades in 8 november 2021.

Sandra Lindstedt som är professor och överläkare i thoraxkirurgi och transplantation vid Lunds universitets sjukhus om senaste nytt inom hennes forskning kring hur stamceller kan förbättra kvaliteten på donerade lungor.

Intervjun är inspelad hösten 2022.

Ann-Katrin Krokström arbetar som perfusionist på Barnhjärtcentrum i Lund. Vi pratar om hjärtpumpar för barn, vilka möjligheter och begränsningar som finns. Vi pratar också om den nya smidigare, mindre och lättare hjärtpumpen som ger barn och familjer större möjligheter till mer frihet. Vi pratar om varför barn får hjärtsvikt, hur länge man kan klara sig med en hjärtpump och hur en hjärtpump fungerar.

Avsnittet är 16 minuter långt. Publicerat 18 oktober 2021.

Bengt Fellström, Senior överläkare och professor i njurmedicin, om hans forskning om IgA Nefrit och läkemedel för att bromsa sjukdomsförloppet. IgA Nefrit är en av de vanligaste njursjukdomarna, vilken i de flesta fall leder dialys och för många också till att man blir njurtransplanterad. Tack vare Bengt och hans kollegors forskning hoppas man att patienter med IgA Nefrit kan få ett långsamt sjukdomsförlopp och i bästa fall aldrig behöva starta dialys eller bli njurtransplanterade.  Läkemedlet som Bengt forskar på heter Nefecon.

Intervjun är inspelad 8 november 2021.