Lagstiftningen

Den 1 juli 2022 trädde den nya lagstiftningen om organdonation i kraft.

Sverige har äntligen fått en ny modern lagstiftning som speglar svenskarnas höga donationsvilja.  Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2022, bygger nu helt på professionens och andra experters kunskap och det återspeglar dessutom den höga donationsviljan som finns i befolkningen.

Här kan du ta del av intervjuer med representanter från professionen om varför Sverige behövde en ny lagstiftning.  MOD har också tagit fram en sammanfattade rapport om den nya lagstiftningen, den kan du ladda ner eller läsa digitalt här.

Fredagen den 19 november 2021 sände MOD liveseminariet “Om vikten av ny lagstiftning om organdonation och behovet av jämlik sjukvård i Sverige.” Medverkande i studion är: Pia Löwhagen Hendén Regionalt Donationsansvarig läkare VGR, Linda Gyllström Krekula verksamhetschef Regional Donationscentrum Stockholm/Gotland, Ulrika Peetz Hansson Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra regionen och Katarina Lindgren donationsansvarig läkare Sunderbysjukhus.

Anna Starbrink Hälso- och sjukvårds regionråd (L), Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare och regionalt donationsansvarig läkare och Adam Trevik hjärttransplanterad medverkar som inslag under seminariet.

Programmet är cirka 60 minuter långt.

Om vikten av att varje intensivvård får rätt förutsättningar för att arbeta med och främja donationsverksamheten.

Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare med placering på Centrala Intensivvårdsavdelningen och utbildningschef läkare inom PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård) vid Karolinska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i MODs styrelse förklarar varför det är viktigt att sjukvården får tydligt mandat och avsatt tid för att arbeta med organdonation.

Inspelningen är gjord november 2021.

MOD svarar & förklarar – Om situationen i Sverige – Ett program om organdonation i Sverige idag, vilka förutsättningar som finns och vad som behöver förändras för att Sverige ska bli bättre på att respektera befolkningen höga donationsvilja.

Programledare: Micaela Hamrin (MOD)

Gäster i studion: Cecilia Arfwedson, intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare Karolinska, Huddinge och Peter Carstedt, grundare MOD

Längd ca 38 minuter, inspelat 30 oktober 2020

MOD svarar & förklarar – Ett program om vad den föreslagna nya lagstiftningen om organdonation innehåller och varför den behövs. Programledare: Peter Carstedt, grundare MOD

Gäster i studion: Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska, VGR, Lina Nordqvist, Medicinsk talesperson Liberalerna

Längd: ca 51 minuter, inspelat 6 november 2020.

Intervju med Pia Löwenhagen Hendén, överläkare och Donationsansvarigläkare VGR, om organbevarande behandling och om de tre grundläggande förutsättningarna som finns för organbevarande behandling inom sjukvården.

De “tre gyllene reglerna” är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården .

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Annika Tibell Forsknings- och utbildningsdirektör på Karolinska universitets sjukhuset om varför Sverige behöver en ny lagstiftning om organdonation.

Inspelat 6 november 2020.

Intervju med Kenneth Johansson ordförande för SMER (Statens medicinsk-etiska råd) om hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige och varför det kan ta tid när ny lag ska tas fram.
Inspelat 6 november 2020.