Om corona och vaccin

Här kan du ta del av intervjuer om corona, Cecilia Arwfedson berättar om läget på intensivvården våren 2021 och John Softeland pratar vaccinering för transplanterade.

COVID-19 uppmärksammades i slutet av 2019 har viruset spridit sig från Wuhan till stora delar av världen. Den 11 mars klassade WHO det nya viruset som en pandemi vilket betyder att det nu har fått en betydande spridning över alla våra världsdelar.

Viruset smittar via droppsmitta och kan leva på hårda föremål utanför kroppen i en längre tid och det är därför viktigt att göra det man själv kan för att förhindra vidare spridning. Detta kan man göra genom att hålla sig hemma när man är sjuk, tvätta händerna ofta, inte röra ansiktet och hosta i armvecket. Det är även viktigt att städa ytor hemma som är extra utsatta för beröring, så som handfat, toalett, dörrhandtag, telefoner, köksutrustning och liknande.

Symptom på Covid-19

Symptomen för COVID-19 verkar variera kraftigt där ca 80% av de smittade får lindrigare symptom som vid vanlig förkylning, medan de resterande 20% får allvarligare symptom där viruset i vissa fall kan leda till lunginflammation och respiratoriska svårigheter. Inkubationstiden varierar från 0-14 dagar men vanligast är att det tar 2-5 dagar från att du blivit smittad tills du visar symptom enligt det underlag som finns idag.

MOD pratar med John Softeland som är transplantationskirurg vid Sahlgrenska och forskare om Covid-19. John berättar om sin forskning, de senaste om covid-19, vaccin, transplanterade som riskgrupp och att covid-19 nog är här för att stanna. Vill du ta del av Johns forskning så kan du läsa mer härhär och här

Intervjun är inspelad i maj 2022 och är 44 minuter lång.

MOD intervjuar Cecilia Arfwedson Intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare, Karolinska Huddinge sjukhus. Cecilia berättar om läget på IVA under Coronapandemin och hur donationsverksamheten har fungerat under pandemin.

Inspelat 14 april 2021