Om organdonation

Här har vi samlat de intervjuer och samtal som MOD haft med några av Sveriges experter inom organdonation. Dessa program och intervjuer förtydligar, förenklar, förklarar och fördjupar frågan om organdonation och är perfekta för dig som vill förstå och eller fördjupa dina kunskaper om organdonation.

MOD har aldrig fått några statliga bidrag och finns tack vara ditt och andra stöd i form av gåvor.

Stötta oss gärna genom att bli månadsgivare här.

Karin Carell Wessman är donationsspecialiserad sjuksköterska vid Regional Donationscentrum i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av samtal med närstående till någon som hastigt gått bort och efter sin död kunnat donera sina organ. Karin berättar om vanliga frågor man som närstående har, hur det är att prata om organdonation och vikten av att göra sin donationsvilja kända.

Inslaget är inspelat i november 2022.

Brian Cleaver biträdande överläkare och donationsansvarig läkare Södersjukhuset i Stockholm berättar om organdonation och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att organdonation ska vara aktuellt.

Inslaget spelades in i november 2022.

Organdonation ur den närståendes perspektiv. Linda Gyllström Krekula (verksamhetschef på Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland) leder tillsammans med Gabriela Brandén från MOD programmet. I studion finns också Cecilia Arfwedson, donationsansvarig läkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Madelene Johannisson vars pappa för tolv år sedan efter sin död kunde donera fem organ. Samtalet handlar om donationsprocessen och de närståendes roll, hur närstående kan uppleva en donation och hur det känns att få reda på hur det har gått efteråt för de som kunde ta emot organen.

Programmet är 28 minuter långt och inspelat i november 2022

Intervju med sjukhusimam Smajo Sahat om organdonation ur ett muslimskt perspektiv.

Smajo Sahat har varit sjukhusimam sedan 2006 och är verksam vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. I samtalet med Smajo Sahat pratar vi om hur en sjukhusimams arbete ser ut, att respektera allas tro och religion inom sjukvård, om organdonation ur ett muslimskt perspektiv och mycket mer.

Intervjun är inspelad i september 2022 och är omkring 26 minuter lång.

Madelene Johannissons pappa gick bort och kunde donera organ. Intervju om hur det är att vara närstående till någon som går bort och donerar sina organ och upplevelsen kring donationsprocessen.

Intervjun är inspelad i september 2022 och är 24 minuter lång.

Intervju med Andreas Hvarfner – Överläkare och tidigare donationsansvarig läkare på intensivvården Karolinska sjukhuset Solna, om donationsprocessen. I intervjun pratar MOD med Andreas om bland annat vem som kan bli organdonator, vanliga frågor om organdonation från närstående, hur ofta vilja till donation är känd, vad organbevarande behandling är för något, varför det är viktigt att arbeta med organdonation och mycket mer.

Intervjun är 50 minuter lång och spelades in i slutet av juni 2022.

MOD pratar med Fredrik Hugosson som utöver att han är intensivvårdsläkare på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg och donationsansvarig läkare för barn och organdonationer. I intervjun pratar MOD och Fredrik om allt som rör barn och organdonation, stöd till föräldrar, hur donationsprocessen går till och varför barn väldigt sällan blir organdonatorer.

Intervjun är inspelad i november 2021 och är cirka 26 minuter lång.

MOD har pratat med Ewa-Britt Gabrielsen som våren 2005 förlorade sin son Marcus. Marcus blev utsatt för en dödsmisshandeln på Kungsgatan i Stockholm och hans liv gick inte att rädda. Marcus föräldrar Ewa-Britt och Oddvar lyfte själva frågan om organdonation, och om Marcus kunde donera sina organ. Det gick, och Marcus kunde donera sex organ till andra svårt sjuka som tack vare Marcus organ fick möjlighet till fortsatt liv.

Marcus mamma Ewa-Britt berättar om hur det är att förlora ett barn, om hur självklart det var för henne och Oddvar att säga ja till organdonation, hur det är att vara mitt uppe i en donationsprocess, hur minnet av Marcus lever vidare och om känslan av att Marcus tack vare organdonation lever vidare via andra.

Intervjun är cirka 43 minuter lång och spelades in i december 2021.

Fredagen den 19 november 2021 sände MOD liveseminariet “Om vikten av ny lagstiftning om organdonation och behovet av jämlik sjukvård i Sverige.” Medverkande i studion är: Pia Löwhagen Hendén Regionalt Donationsansvarig läkare VGR, Linda Gyllström Krekula verksamhetschef Regional Donationscentrum Stockholm/Gotland, Ulrika Peetz Hansson Regionalt donationsansvarig sjuksköterska Södra regionen och Katarina Lindgren donationsansvarig läkare Sunderbysjukhus.

Anna Starbrink Hälso- och sjukvårds regionråd (L), Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare och regionalt donationsansvarig läkare och Adam Trevik hjärttransplanterad medverkar som inslag under seminariet.

Programmet är cirka 60 minuter långt.

Meet the Expert – Linda Gyllström Krekula som är verksamhetschef för Sveriges enda Regionala Donationscentrum, region Stockholm och Gotland. Vi pratar om idén och tanken bakom att RDc startades, hur de arbetar, vilka resultat som RDc har sett för donationsverksamheten under deras första år som verksamma samt varför det borde startas fler Regionala Donationscentrum i Sverige. Vi pratar också en del om pandemins effekter på donationsverksamheten och varför region Stockholm-Gotland har klarat sig bra.

Avsnittet är ca 30 min långt och spelades in i juni 2021.

Kort om RDc, Regionalt Donationscentrum. RDc samarbetar med sjukvården för att utveckla och stärka donationsarbetet i regionen, i syfte att öka möjligheterna för svårt sjuka patienter att bli transplanterade. Även om RDc är först ut i Sverige så är organisationsmodellen inte ny internationellt sett – RDc är inspirerat av flera framgångsrika verksamheter i andra länder. RDc har i uppdrag att samordna arbetet med organ- och vävnadsdonation i regionen, verka för en hög kunskapsnivå på området samt stödja sjukhusen under donationsprocessen. Visionen är tydlig: Att alla människor som önskar och kan donera organ och vävnader – får donera. Att alla människor som behöver och önskar transplanteras – blir transplanterade.

MOD träffar Specialistsjuksköterskan och transplantationskoordinatorn Maria Söderström som arbetar på RDs (Regional Donationscentrum) i Stockholm. Vi pratar om hur och vad en koordinator arbetar med, hur processen ser ut från att de får ett samtalet om en potentiell donator till att en transplantation genomförs, hur fungerar det med väntelistan och massa annat.

Avsnittet är ca 30 minuter lång och publicerades 8 juni 2021.

MOD svarar & förklarar – Om situationen i Sverige – Ett program om organdonation i Sverige idag, vilka förutsättningar som finns och vad som behöver förändras för att Sverige ska bli bättre på att respektera befolkningen höga donationsvilja.

Programledare: Micaela Hamrin (MOD)

Gäster i studion: Cecilia Arfwedson, intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare Karolinska, Huddinge och Peter Carstedt, grundare MOD

Längd ca 38 minuter, inspelat 30 oktober 2020

MOD svarar & förklarar – Ett program om vad den föreslagna nya lagstiftningen om organdonation innehåller och varför den behövs. Programledare: Peter Carstedt, grundare MOD

Gäster i studion: Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och regionalt donationsansvarig sjuksköterska, VGR, Lina Nordqvist, Medicinsk talesperson Liberalerna

Längd: ca 51 minuter, inspelat 6 november 2020

Intervju med Stefan Ström överläkare och medicinskt ansvarig för DCD-projektet. Nu är DCD-piloten avslutad och Stefan berättar hur införande av DCD kommer öka antalet donatorer i Sverige.

Inspelat 30 oktober 2020

Intervju med Pia Löwenhagen Hendén, överläkare och Donationsansvarigläkare VGR, om organbevarande behandling och om de tre grundläggande förutsättningarna som finns för organbevarande behandling inom sjukvården.

De “tre gyllene reglerna” är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården .

Inspelat 6 november 2020.