Om transplantation

Här hittar du intervjuer och program om transplantation med några av Sveriges främsta experter.

Film av och med Rikard Holmström som är multiviceralat transplanterad, totalt sju organ, vilket är den största transplantationen som Sahlgrenska någonsin genomfört.

MOD pratar med transplantationskirurg Henrik Benoni om cancer hos transplanterade. Henrik forskar på området cancer hos organtransplanterade och berättar om varför transplanterade har ökad risk för cancer, vilka cancerformer som transplanterade har ökad risk för att utveckla, vad sjukvården borde bli bättre på och vad du själv kan göra i förebyggande syfte.

Intervjun är inspelad i mars 2023.

Johan Nordström transplantationskirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge berättar om hur uttagsoperationen vid levande njurdonation går till.

Inslaget är inspelad i november 2022.

Levande njurdonation – hur går det till? Ett program för dig som utreds som levande njurdonator, funderar på att utredas eller bara vill veta mer om levande njurdonation. I programmet träffar du Victor som donerat en njure som levande donator, Lars Wennberg som är Sektionsansvarig njurtransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Anne Karin Asperheim koordinator Levande donation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Jessica Smolander biträdande överläkare och ansvarig för utredning av levande donatorer på Danderyds sjukhus.

I programmet går vi igenom utredningen för en levande donator, hur operationen går till, komplikationer som kan uppstå, det skandinaviska njurbytesprogrammet och mycket mer.

Programmet spelades in i november 2022 och är 28 minuter långt.

MOD pratar med Jessica Smolander, Överläkare på njurmedicin, Danderyds sjukhus, om hur utredning för levande donatorer går till. Vilka olika steg man går igenom, vad som krävs för att bli godkänd som levande donator, vem som kan donera, om det finns en övre eller undre åldersgräns för att donera som levande donator, hur man mår efter att man har donerat en njure och en hel del annat. Avsnittet spelandes i 18 maj 2022 och är cirka 35 minuter långt.

MOD pratar med Marie Felldin som är överläkare och nefrolog vid transplantationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset om immunosuppression och avstötning varför man får det och vilka behandlingar det finns. Marie berättar vilka olika typer av avstötning det finns och hur man kan behandla dessa. Marie berättar också mer om immunosuppression och varför man behöver äta dessa läkemedel efter en transplantation.

Inspelningen med Marie Felldin är gjort under november 2021.

MOD pratar med Gustaf Herlenius, transplantationskirurg vid Sahlgrenska sjukhuset om tarm- och flerorganstransplantationer, Visceral transplantation. Visceral transplantation är ovanligt och det genomförs mellan en och tre transplantationer årligen i Sverige. Samtliga transplantationer genomförs på Sahlgrenska som är enda centret i Sverige som genomför dessa transplantationer.

Sahlgrenska tar också emot patienter från Norge för transplantation. Gustaf berättar om verksamheten som han tillsammans med sina kollegor bedriver på Sahlgrenska, han berättar också om varför det är ovanligt med Visceral transplantation, varför man behöver transplantera tarmar, hur vanligt eller ovanligt det är att man behöver flera organ vid ett och samma tillfälle, om eftervården och de långsiktiga resultaten för de som genomgår denna typ av transplantation.

Intervjun är 50 minuter lång och spelades in i mars 2022.

Intervju med transplantationskirurgen Henrik Gjertsen om njurtransplantationer. Henrik är transplantationskirurg på Karolinska Huddinge sjukhus och genomför både njur- och levertransplantationer. I intervjun pratar MOD med Henrik om både transplantation från avliden donator och från levande donator, samt om hur en operation och eftervård ser ut för en levande donator.

Intervjun är inspelad i februari 2022 och är cirka 34 minuter lång.

Anna Forsberg som är professor vid Lunds universitet och även arbetar kliniskt som sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus. Anna har forskat på bland annat vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter en transplantation. Vilket är ett område man kanske inte pratar så mycket om, men som är otroligt viktigt att lyfta upp, då det finns mycket att lära inom området. Anna pratar om hur livet efter en transplantation ser ut, den fysiska och den psykiska hälsan, att hantera biverkningar, hitta sig själv i det nya livet, att kräva stöd från vården och vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter ett transplantation.

Anna är en av tolv utvalda forskare som ska bistå regeringen med sin expertis inom olika områden och ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Anna är också engagerad i ESOT (The european society for organ transplantation) där Anna är en viktig drivkraft i att få till förändringen för att öka patientperspektivet och patientdelaktigheten.

Intervjun är inspelad i februari 2022 och är cirka 30 minuter lång.

Carl Jorns, Sektionsansvarig för levertransplantationer på Karolinska Huddinge, om levertransplantationer. Carl berättar om hur en levertransplantation går till och hur lång tiden en transplantation tar, om vanliga komplikationer, hur länge man blir kvar på sjukhuset efter en transplantation, om DCD-donationer, hur länge ett transplantat beräknas hållas och mycket mer.

Intervjun är 39 minuter lång och spelades in i slutet av 2021.

MOD har träffat Adam Trevik som stod på väntelistan för ett nytt hjärta i tre år. Han delar med sig av tankar och känslor om att vara sjuk, behöva hjärtpump, stå på väntelistan och hur det är att vara transplanterad.

Inspelningen är gjord i november 2021.

MOD har träffat Andreas Walliner som är CMO (medicinsk ansvarig) på Xvivo perfusion. Xvivo är ett medicintekniskt företag som arbetar med att utveckla metoder och tekniker för att donerade organ ska kunna förvaras och hållas i gott skick även utanför kroppen i samband med transplantationer.

För att kunna transplantera organ med goda resultat är det otroligt viktigt att de donerade organen är av god kvalitet och i gott skick, annan viktig förutsättning för en lyckad transplantation är att organen bibehåller sin goda kvalitet och sitt goda skick även utanför kroppen vid tex transporter. Tex så är lever och hjärta väldigt känsliga för transporter utanför kroppen. Vi pratar bland annat om hur länge ett organ förvaras utanför kroppen, vilka nya spännande projekt finns det om organdonation och transplantation och om hur nya tekniker och forskning gör framsteg med målet att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. Avsnittet är 31 minuter långt.

Publicerats 9 november 2021

Camilla och Peter som har varit med i njurbytesprogrammet STEP. De delar med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor kring levande donation av njure, att ge och att få. Ett program för dig som vill veta er om levande donation, att donera, att få och hur processen kring STEP ser ut. Intervjun är 24 minuter lång.

Publicerat 12 november 2021.

MOD träffar multitransplanterade Susanna Sköldberg och pratar organdonation, transplantation och att alltid fokusera på glädjen i livet. Susanna fick nytt hjärta och nya lungor för 32 år sedan och en ny njure av sin man för 17 år sedan. Vi pratar också hur Susanna som transplanterad har upplevt pandemin. Hon blev själv sjuk i covid-19 och är idag vaccinerad.

Susanna gick tyvärr bort efter en korttids sjukdom den 14 januari 2022. Hon är för alltid i våra minnen.

Avsnittet är 23 minuter och publicerades 26 maj 2021.

MOD pratar med Johan Nilsson ordförande Svensk Transplantationsförening om hur förra året, 2020 såg ut för transplantationsverksamheterna i Sverige. Ett år som präglats av pandemin, men där Sverige trots detta kunna bibehålla en fungerande donations- och transplantationsverksamhet. Här får du ta del av statistik, lärdomar och vad som fungerat bra under 2020.

Inspelat 28 april 2021.