Religion och organdonation

Här kan du ta del av intervjuer inom området religion, kultur och organdonation. Vet du någon som du tycker MOD ska intervjua inom området, skriv till info(@)merorgandonation.se .

Intervju med sjukhusimam Smajo Sahat om organdonation ur ett muslimskt perspektiv.

Smajo Sahat har varit sjukhusimam sedan 2006 och är verksam vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. I samtalet med Smajo Sahat pratar vi om hur en sjukhusimams arbete ser ut, att respektera allas tro och religion inom sjukvård, om organdonation ur ett muslimskt perspektiv och mycket mer.

Intervjun är inspelad i september 2022 och är omkring 26 minuter lång.

MOD möter seniora sjukhusprästen Daniel Brattgård och pratar om etik och organdonation. I avsnittet pratar vi bland annat om intubering, intubering är avgörande för organdonation och en del av den organbevarande behandlingen. Utan intubering, ingen organdonation. För att kunna donera organ efter sin död krävs att man vårdas på en intensivvårdsavdelning, behandlas med respirator och får medicinska insatser som bevarar organens funktion. Den mest centrala delen i den organbevarande behandlingen är respiratorvård, vilket gör att den möjliga donatorns organ fortfarande är syresatta. Utan syresättning förstörs organen och kan således inte transplanteras. Intubering är en förutsättning för att vårdas i respirator.

De “tre gyllene reglerna” för all organbevarande behandling är:

Att den organbevarande behandlingen inte ska kunna anstå till efter döden.

Att den organbevarande behandlingen inte ska orsaka mer än ringa smärta eller skada.

Att den organbevarande behandlingen inte ska stå i strid med den palliativa vården.

Avsnittet är ca 40 minuter långt och spelades in i maj 2021.