Improved Heart- för att fler hjärtan ska kunna transplanteras.

Betydelsen av hjärtfunktionen hos donatorn för recipientens utfall – en prospektiv studie för att öka tillvaratagandet av donatorhjärtan.

Att leva med svår hjärtsvikt innebär om-fattande begränsningar och dödligheten är hög. Trots behandlingsframgångar med läkemedel och mekaniska hjärtpumpar är hjärt-transplantation fortfarande den bästa behandlingen vid terminal hjärtsvikt. Möjligheten att erbjuda den typ av behandling begränsas dock av antalet tillgängliga organ och organbrist anses vara den viktigaste faktorn till att fler patienter inte kan hjärttransplanteras.

Tillvaratagandet av organ behöver öka!

Var fjärde hjärta som undersöks för eventuell donation riskerar att väljas bort på grund av hjärtfunktionspåverkan. Denna funktionspåverkan har i flera retrospektiva studier ofta visat sig vara tillfällig, en övergående stressreaktion på hjärtat som ses i samband med utvecklande av hjärndöd. Återhämtningen av hjärtats funktion ses oftast inom timmar till dygn. Flera retrospektiva studier runt om i världen, b.la. en från vår grupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har visat på goda resultat för patienter som transplanterats med hjärtan som har en lindrig funktionspåverkan av denna typ. Forskningsläget behöver dock stärkas för att riktlinjer ska ändras, tillvaratagandet öka och detta förfarande bli internationell praxis.

Varje hjärta gör stor skillnad.

IIMPROVED Heart är en angelägen studie och den första prospektiva multicenterstudien inom detta område. I studien kommer vi systematiskt utvärdera hjärtfunktionen hos organdonatorer med hjärtultraljud för att påvisa återhämtningsförmågan och rekommendera hjärtan med lindrig funktionspåverkan för transplantation. Resultatet har potential att öka andelen tillgängliga hjärtdonatorer och öka hjärttransplantationsfrekvensen med 20-30%. Varje hjärta gör stor skillnad och för varje ytterligare omhändertaget hjärta möjliggörs ytterligare en hjärttransplantation, tiden på väntelistan förkortas och fler patienter som lever med svår hjärtsvikt kan erbjudas hjärttransplantation som behandling.

Målet med studien är också att lära oss mer om stressutlöst hjärtsvikt hos organdonatorer och dess återhämtningsförmåga, samt kunna förutsäga med hjälp av klinisk data och biomarkörer vilka hjärtan som kommer hämta sig.

Studien följer hur det går för recipienten på kort- och lång sikt och utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Skånes universitetssjukhus Lund deltar också i studien och målet är att inkludera flera center i framförallt Skandinavien. IMPROVED Heart har pågått i ett år i Göteborg och sedan hösten 2023 i Lund. För att visa att det inte är sämre att få ett hjärta som har, eller har haft lindrig funktionspåverkan jämfört med ett hjärta utan påverkan, behöver 445 hjärttransplantationer följas. Detta beräknas ta fyra till fem år efter inklusion av fler center i Skandinavien.

Sverige är unikt i möjligheterna att kunna bedriva en studie som IMPROVED Heart tack vare det nätverk som är uppbyggt för organdonation. Det gedigna arbete som utförs av transplantationskoordinatorer och donationsspecialiserade sjuksköterskor i våra donationsregioner, donationsansvariga läkare och sjuksköterskor på respektive sjukhus, samt alla involverade i den högspecialiserade vård som hjärttransplantation innebär, skapar möjligheten att öka kunskapsläget inom hjärtdonation- och transplantationsområdet.

Du kan läsa mer här. 

Rana Doueh, Specialist-läkare i anestesi- och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset