Camilla – ovissheten blir extra stressande och påfrestande.

Organdonation och transplantation under pandemin. Läs mamma Camillas berättelse om att vänta på att få en tid för att donera sin njure till sonen Oliver. En väntan som är både oviss och påfrestande när sjukvården tvingats ställa in och ställa om.

Camilla är mamma till 18-åriga Oliver som väntar på att få sin mammas ena njure. Oliver fick vid födseln på grund av stora inre blödningar, syrebrist och tillföljd av detta har Oliver svåra hjärnskador och även njursvikt. Idag är Olivers njurar så dåliga att han behöver transplanteras och få en ny njure.

Mamma Camilla påbörjade sin utredning som tänkbar donator under 2019, och i augusti 2020 blev hon äntligen, efter fördröjningar på grund av pandemin godkänd som donator. Oliver gjorde sina sista tester under hösten, och kom upp på listan i början av november förra året. Äntligen kände Camilla och hela familjen. Oliver och Camilla ska genomföra sin transplantation på Sahlgrenska.

Sahlgrenska har precis som alla andra sjukhus tvingats ställa in och ställa om större delarna av sin verksamhet, även donationsverksamheten. Idag är transplantationer från levande donatorer pausade och utförs enbart i de fall då läget blir akut för mottagaren av organet och transplantation inte längre kan vänta. Idag väntar Camilla och Oliver på att pandemin ska försvinna eller att Olivers njurar ska bli sämre så att Oliver äntligen kan få en ny njure.

Just nu följs Oliver upp med täta provtagningar för att hålla koll på alla värden. Sahlgrenska har svårt att planera framåt och vet idag inte när transplantationer från levande donatorer kan återupptas igen.

Oliver kan inte själv berättar hur han mår, vilket gör att ovissheten blir extra stressande och påfrestande säger mamma Camilla.