Regeringen avser att justera proposition om organdonation

Publicerat 12 april
God nyheter – Regeringen avser justera propositionen om organdonation. 
Regeringen har under hösten lagt fram en proposition med flera nya lagförslag avseende organdonation. På grund av synpunkter gällande en av bestämmelserna, intubation i organbevarande behandling, har regeringen i dag fattat beslut om att dra tillbaka propositionen och återkomma med justerade förslag.
MOD tycker natuligtvis att det olyckligt att processen försenats ytterligare, men detta är det bästa för frågan, för att Sverige ska förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet, och på sikt även öka antalet organdonationer.
MOD och många med oss ser fram emot en justerad och uppdatera proposition inom kort.
Läs regeringens pressmeddelande här.