Regeringen lägger fram ett nytt utkast till lagrådsremiss.

Idag har regeringen lagt fram ett justerat och uppdaterat utkast till lagrådsremiss som ligger i linje med professionens expertis. Regeringen föreslår att individens inställning till organdonation ska få en mer central roll och respekteras i högra utsträckning, vilket kommer öka antalet donatorer i Sverige.

”Dagens besked från regeringen är mycket välkommet, och en seger för att säkerställa jämlik sjukvård och ger professionen ett tydligt och rättssäkert regelverk. Genom att individens ja till donation är central i den nya lagstiftningen stärks dessutom individens autonomi, vilket är otroligt viktigt. Denna justering kommer kunna leda till att ännu fler kommer få möjlighet att donera organ i Sverige, vilket också kommer rädda fler liv.” säger Peter Carstedt grundare av MOD – Mer Organdonation.

MOD har sedan starten 2012 arbetat för att förändra situationen i Sverige i fråga om organdonation, med målsättningen att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. En av de viktigaste och mest avgörande förändringar MOD har arbetat för är att Sverige ska få en uppdaterad och ny lagstiftning. Frågan om organdonation har sedan 2013 utretts två gånger och idag åtta år senare har regeringen äntligen lagt fram ett utkast på lagrådsremiss om organdonation, som ligger i linje med professionens expertis och befolkningens höga donation vilja. I och med den nya lagrådsremissen kommer Sverige kunna få en mer jämlik vård där intensivvården äntligen får ett tydligt och rättssäkert regelverk , där man genom att ge professionen ett tydligt lagrum kommer kunna stärka individens autonomi och där med också möjlighet att i större utsträckning kunna respektera befolkningens höga donationsvilja. Den nya föreslagna lagstiftningen innebär att även ett ja till donation äntligen kommer kunna respekteras i lika stor utsträckning som ett nej redan görs idag.

Vad händer nu?
24 September – Regeringen la fram utkast till lagrådsremiss
September – årsskiftet 2021/2022 – Ny remissrunda
Början 2022 – Propositionen läggs fram till riksdagen
Våren 2022 – Votering i riksdagen
Sommaren 2022 – Lagen träder i kraft
MOD fortsätter att arbetat aktivt för att Sverige under 2022 ska ha en uppdaterad ny lagstiftning om organdonation.

Stötta gärna MODs verksamhet, bli gärna mångdagsivare här.