Tredje dos vaccin från 1 september

Från 1 september kommer vaccinering av tredje ”boosterdos” mot covid-19 påbörjas för immunsupprimerade patienter meddelar Folkhälsomyndigheten. I denna grupp ingår organtransplanterade personer.

  • De här personerna behöver den här kicken för att kunna börja producera antikroppar och börja försvara sig på ett bra sätt, säger statsepidemiolog Ander Tegnell till Ekot.

Redan i våras kom det studier som visade att vaccin mot covid-19 inte gav samma effekt hos immunsupprimerade patienter som hos befolkningen i övrigt. Flertalet personer i riskgruppen utvecklade inte tillräckligt med antikroppar trots två doser. Röster höjdes för att personer i riskgrupp skulle ges en tredje dos vaccin för att uppnå samma skydd som hos övriga vaccinerade personer. Diskussionen fortsatte under sommaren och blev i och med den ökade smittspridningen högaktuell igen. Folkhälsomyndighetens beslut i frågan om att denna patientgrupp ska få en tredje dos vaccin med start från den 1 september är efterlängtat. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 40 000 personer och den extra dosen bedöms kunna ges 8 veckor eller senare efter dos två.

  • Redan innan sommaren hade MOD dialog med representanter från professionen och Folkhälsomyndigheten och delade med oss av den oro och de frågor som finns gällande vilken skyddseffekten transplanterade fått av vaccinet. Att Folkhälsomyndigheten äntligen fattat beslut i frågan är inte enbart positivt för alla immunsupprimerade patienter, utan också för samhället i stort, för att minska smittspridningen och det ökande antalet svårt sjuka i covid-19, säger Peter Carstedt grundare av MOD.

För mer information kring vaccineringen kontakta din behandlande läkare.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten