Uppdaterad årsrapport om organdonation i Sverige

Publicerades juni 2021

Uppdatering av Årsrapporten – I väntan på ett nytt liv.

När MOD – Mer organdonation – bildades år 2012 var ambitionen att åstadkomma en förändring med målsättning att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på ett nytt organ. Med tiden har vi fått djupare insikt i hur komplex frågan om organdonation faktiskt är och lärt oss att det finns ett antal strukturella problem som behöver lösas för att Sverige ska bli bättre på organdonation.

Viljan att donera är hög i Sverige men allt för få organ doneras och varje år dör personer i alla åldrar i väntan på ett nytt organ. MOD är idag en samverkans- plattform inom organdonation med ett bildningsuppdrag att lyfta frågan om donation och transplantation. Vad är det då som krävs för att öka antalet donatorer?

Tillsammans med experter inom sjukvården har vi identifierat nio områden som är extra viktiga för att (1) förstå hur donationsverksamheten är organiserad i Sverige, men framför allt (2) vad som behöver göras inom varje område för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att fler ska kunna donera organ.

Genom ett förändrat arbetssätt, tydligare regelverk och implementering av be- prövad praxis från våra grannländer skulle det inom en snar framtid vara möjligt att dubblera antalet organdonationer i landet. Något som i sin tur skulle rädda ännu fler liv, avlasta sjukvården och spara skattepengar.

Rapporten riktar sig till dig som vill lära dig mer om organdonation, oavsett om du är beslutsfattare, journalist, arbetar med organdonation eller har en personlig koppling till frågan.

Denna rapport är resultatet av våra möten med alla er som arbetar med organ- donation, som transplanterats, donerat, väntar eller avlidit i väntan på organ. MOD vill vara röstbärare för er alla, och vi ser det som vår uppgift att se till att göra er röst hörd.

Du kan ladda ner rapporten här eller under dokument/trycksaker. Dela den gärna med de som du tycker ska läsa rapporten.

Peter Carstedt,
Grundare MOD – Mer Organdonation

Uppdaterad - Organdonation i väntan på ett nytt liv